WERKGEVERS

Be Suitable helpt u met alle verplichtingen

Werkgevers

Langdurig ziekteverzuim kost tijd, moeite en geld en heeft zo een enorme (financiële) impact op uw bedrijfsvoering. Twee jaar lang loon doorbetalen en de verantwoordelijkheid dragen voor re-integratie van een zieke werknemer in de Wet Verbetering Poortwachter vraagt om grip en regie.

Controle die de register casemanagers, arbeidsdeskundigen en juristen van Be Suitable met onze kennis kunnen (terug)geven door coaching en advies.

Verplichtingen van ziekteverzuim

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet u als werkgever 104 weken het loon door te betalen. Daarnaast draagt u de verantwoordelijkheid voor een goed lopend re-integratieproces. De Wet Verbetering Poortwachter stelt hier eisen aan en legt u als werkgever veel verplichtingen op.

Wij opereren onafhankelijk naast uw arbodienst en helpen u overzicht te krijgen in dit complexe proces en regie te krijgen en behouden in re-integratietrajecten. Door onze deskundigheid zijn wij de aangewezen organisatie om u op de hoogte te houden van alle eisen die ‘Poortwachter’ stelt, hoe u hier invulling aan kunt geven en wat het UWV terug wil zien in het re-integratiedossier van uw zieke werknemer.

Werkgever zieke werknemer verplichtingen wet verbetering poortwachter

“Snel forse besparingen realiseren is mogelijk.”

Risico’s verkleinen met Be Suitable

Onze focus ligt altijd op de mogelijkheden die er zijn voor de arbeidsongeschikte werknemer en hoe deze mogelijkheden door u beiden ingevuld kunnen worden. Werk samen met ons om stagnatie te voorkomen. Op die manier vermijdt u de kans dat het UWV een boete oplegt. Deze ‘loonsanctie’ bestaat uit het doorbetalen van een extra jaar loon, en is dus zeer hoog!

Onze adviezen zijn altijd gericht op een effectieve re-integratie van uw werknemer, zodat u er als werkgever zo snel mogelijk positieve resultaten boekt en er zo min mogelijk (financiële) last van ondervindt.

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet of WGA? Dan is het nog belangrijker om te regie te behouden tijdens de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. U bent als werkgever dan namelijk tot 12 jaar lang financieel verantwoordelijk. Ook hierbij kunnen wij u met Be Suitable helpen.

Kies bijvoorbeeld voor begeleiding in de vorm van WIA Casemanagement.