Wetgeving

Wetgeving is complex en vraagt veel van werkgevers en werknemers. Wij helpen graag met een eenvoudige uitleg over bijvoorbeeld de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter, de WIA een hoe een transitievergoeding is opgebouwd.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter is een stappenplan voor de eerste twee ziektejaren van een werknemer. Volgens deze wet moeten werkgever en werknemer zich optimaal inspannen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Stapsgewijs staat in de wet beschreven hoe de werkgever het verzuim van de zieke werknemer moet begeleiden.

Transitievergoeding

Blablabla blab blablablablablabla blab blablabla. Blablabla blab blablablablablabla blab blablabla. Blablabla blab blablablablablabla blab blablabla. Blablabla blab blablablablablabla blab blablabla. Blablabla blab blablablablablabla blab blablabla bla blablablabla blablablablablabla blablablablablabla 

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter is een stappenplan voor de eerste twee ziektejaren van een werknemer. Volgens deze wet moeten werkgever en werknemer zich optimaal inspannen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Stapsgewijs staat in de wet beschreven hoe de werkgever het verzuim van de zieke werknemer moet begeleiden.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter is een stappenplan voor de eerste twee ziektejaren van een werknemer. Volgens deze wet moeten werkgever en werknemer zich optimaal inspannen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Stapsgewijs staat in de wet beschreven hoe de werkgever het verzuim van de zieke werknemer moet begeleiden.

Transitievergoeding
Bezava
WVP
Vangnetters
No Risk
WGA 
ZW
Loonstop / Opschorting
Loonsanctie / RIV
Ziekte bij Zwangerschap
Vakantiedagen bij ziekte
Wet Werk en Zekerheid
Ziektewet – Tijdelijke medewerkers