Onze aanpak

Hoe Be Suitable elke casus grondig analyseert en een effectieve strategie ontwikkelt.

Als team van casemanagers verzuim hanteren wij een gestructureerde aanpak om effectief om te gaan met verzuim binnen onze organisatie. Hier zijn de vier belangrijke punten van onze STAP aanpak:

Een geregistreerde casemanager - interim casemanagement bij Be Suitable

Situatieschets 

Voordat we actie ondernemen, maken we eerst een grondige situatieschets van het verzuimgeval. We verzamelen alle relevante informatie, zoals de reden van het verzuim, de duur ervan, medische rapporten en eventuele eerdere verzuimgeschiedenis. Door een duidelijk beeld te krijgen van de situatie, kunnen we een passende aanpak ontwikkelen.

Tijdsplanning

Nadat we de situatie hebben geanalyseerd, stellen we een realistische tijdsplanning op. Hierbij houden we rekening met deadlines voor re-integratieactiviteiten, afspraken met de werknemer en eventuele wettelijke verplichtingen. Een goed geplande aanpak helpt om het verzuimproces soepel te laten verlopen en vertragingen te voorkomen.

Actieplan

Op basis van de situatieschets en de tijdsplanning stellen we een gedetailleerd actieplan op. Dit plan omvat specifieke stappen die moeten worden genomen om de re-integratie van de werknemer te bevorderen en het verzuim te verminderen. Het actieplan kan onder meer interventies, communicatie met de werknemer en betrokken partijen, en eventuele aanpassingen aan het werk omvatten.

Periodieke evaluatie

Om de voortgang van het re-integratieproces te bewaken, voeren we regelmatig evaluaties uit. Tijdens deze evaluaties evalueren we de effectiviteit van de genomen maatregelen, bespreken we eventuele knelpunten en passen we zo nodig het actieplan aan. Door periodieke evaluaties kunnen we proactief reageren op veranderingen in de situatie en de re-integratie van de werknemer optimaliseren.

Door deze gestructureerde aanpak te volgen, kunnen we als team effectief omgaan met verzuim en streven we naar een succesvolle re-integratie van onze werknemers die wij begeleiden bij opdrachtgevers.

Klaar om verzuimbeheer naar het volgende niveau te tillen?