Geregistreerde specialisten

De specialisten van Be Suitable hebben aantoonbaar actuele werkervaring en zijn continu bezig om hun vakkennis op niveau te houden. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn wij aangesloten bij de Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers (RNVC), het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) en het Specialistisch Arbeidsdeskundigen Register (SRA).

Het lidmaatschap bij de RNVC en bij de RSC betekent dat wij de titels RCCM en RCMC (Register Case- en Caremanager), CROV (Casemanager Regie op Verzuim) en CMTD (Casemanager Taakdelegatie) mogen gebruiken. Dit houdt onder meer in dat onze werknemers een casemanagementopleiding op (post)bachelor niveau hebben afgerond en zich, regelmatig, laten bijscholen. Bij ons werken, door de RNVC en RSC, erkende specialisten op het gebied van sociale zekerheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid

Crov® en Rccm®

De titels Crov® en Rccm® zijn dé waarborgen in Nederland voor hoogwaardig casemanagement. Deze keurmerken mogen uitsluitend gebruikt worden door registerleden van de RNVC. Een register casemanager met de titel Rccm® of Crov®

  • heeft een door RNVC geaccordeerde opleiding gevolgd en met goed resultaat afgerond
  • voldoet aan de eisen voor permanente educatie van de RNVC, door bijscholing en intervisiegroepen
  • is professioneel werkzaam op gebied van (register) casemanagement
  • onderschrijft de ethische gedragscode van de RNVC en handelt hiernaar.

Door deze eisen zijn al onze klanten –werkgevers en werknemers – verzekerd van professioneel casemanagement, waarbij kwaliteit en integriteit hoog in het vaandel staan. Kijk voor meer informatie op de website van de RNVC en op de website van de RSC.

 

Lid Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers RNVC

Om de kwaliteit en het ethisch en moreel handelen van de arbeidsdeskundigen te waarborgen zijn de arbeidsdeskundigen van Be Suitable zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA), het Specialistisch Arbeidsdeskundig Register (SRA) en bij Hobéon. 

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen

De NVvA richt zich als beroepsvereniging op de professionalisering en profilering van arbeidsdeskundigen. De vereniging zorgt voor de ontwikkeling van het beroep en geeft kaders voor bewaking van normen en waarden bij de beroepsuitoefening. De NVvA maakt duidelijk aan arbeidsdeskundigen waar kansen in het maatschappelijke speelveld liggen. De NVvA signaleert wijzigingen in wetgeving en beleid en volgt de ontwikkeling van het vakgebied. Zij maakt duidelijk aan het maatschappelijke speelveld wat arbeidsdeskundigen te bieden hebben.

Stichting Register Arbeidsdeskundigen

De SRA ontwikkelt en onderhoudt een gedragscode, waarbinnen geregistreerde arbeidsdeskundigen zekerheid vinden met betrekking tot hun ethisch/moreel handelen.

Registratie bij de SRA staat voor het onderschrijven van de inhoud van de Gedragscode SRA. Geregistreerde arbeidsdeskundigen worden door de samenleving gezien als professionals die zich in houding en gedrag onderscheiden door zorgvuldigheid. De SRA draagt zorg voor de opbouw en het onderhoud van jurisprudentie. Dit als ondersteuning aan arbeidsdeskundigen bij vragen met betrekking tot handelingsverantwoordelijkheid etc. De SRA biedt een toetsingskader door middel van de Arbeidsdeskundig Ombudsman, het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege en het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.