SPECIALIST IN VERZUIM EN SOCIALE ZEKERHEID

Be Suitable helpt u met ziekteverzuim, re-integratie- en sociale zekerheidsvraagstukken Be Suitable 5 jaar

SPECIALIST IN VERZUIM EN SOCIALE ZEKERHEID

Be Suitable 5 jaar

 

Werkgever, intermediair of verzekeraar? Kijk direct wat Be Suitable voor uw organisatie kan betekenen!

Verzekerd bij Nedasco? Dan maakt u gratis gebruik van onze diensten!

WIJ HELPEN U MET:

Ziekteverzuim

Verzuimmanagement

Wij leveren coaching en begeleiding aan werkgevers die te maken hebben met langdurig zieke werknemers. Samen sturen wij aan op een goede re-integratie, realiseren we besparingen en verkleinen toekomstige risico’s op het gebied van arbeidsongeschiktheid en ziekte.

WIA Casemanagement

WIA Casemanagement

Voorkomen of beperken van WIA -instroom en het verhogen van de uitstroom is van groot belang, maar dit vraagt om specifieke kennis. Deze kennis heeft Be Suitable in huis. Samen gaan we aan de slag met het toekomstige inkomens- en arbeidsperspectief van uw werknemers.

Sociale zekerheid

Inzet Arbeidsdeskundige

Als een werknemer door beperkingen zijn of haar werkzaamheden niet meer kan verrichten, brengt dit veel onzekerheid met zich mee. Onzekerheid die een arbeidsdeskundige als onafhankelijk expert kan wegnemen met een concreet advies over de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid.

033 – 330 26 93
Berkenweg 11, Amersfoort

WAAROM IS INZICHT IN SOCIALE ZEKERHEID VAN GROOT BELANG?

Teammanager Marc Houtman legt bij RTL Ondernemend Nederland uit hoe het inschakelen van een specialist op het gebied van arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid een grote meerwaarde kan zijn voor uw organisatie.

WAT BIEDT BE SUITABLE U:

Hulp bij langdurig ziekteverzuim en het voorkomen van financiële risico’s
et|icon_currency_alt|

Is uw verzuimbeleid op orde?

Wist u dat de kosten van ziekteverzuim in Nederland per werknemer op kunnen lopen tot zo’n 250 euro per dag? En dat elke dag 1 op de 25 werknemers zich ziek meldt in Nederland? Een adequaat verzuimbeleid is dus van enorm financieel belang om grip te krijgen en houden op het ziekteverzuim in uw organisatie. Wij kunnen u helpen met het vooraf verkleinen van verzuimrisico’s.

Wet Verbetering Poortwachter

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet u als werkgever 104 weken het loon doorbetalen. Daarnaast draagt u vanuit de Wet Verbetering Poortwachter de verantwoordelijkheid voor het re-integratieproces, met diverse verplichtingen. Onduidelijkheid die door ons weggenomen kan worden, want wij opereren onafhankelijk naast uw eigen arbodienst.

Als werkgever in regie blijven bij re-integratie

Optimaliseer de samenwerking tussen arbodienst, verzekeraar en andere partijen. Door onze coaching en adviezen geven wij een duwtje in de rug bij lastige re-integratietrajecten. Van vragen voor een consult van de werknemer bij een bedrijfsarts tot het inzetten van door ons getoetste partijen voor interventies, in samenwerking met Be Suitable gaan alle neuzen dezelfde kant op!

WIA Casemanagement door Be Suitable

Vanaf 1 januari 2017 wordt geen onderscheid meer gemaakt of uw (ex-)werknemer één dag of 20 jaar bij u in dienst is geweest. U bent 10 jaar lang financieel verantwoordelijk. Ook bent u verplicht het voortouw te nemen in het begeleiden van de re-integratie. Pak dit vanaf ziektedag één samen met Be Suitable aan om WIA-instroom te voorkomen en de uitstroom te stimuleren.

Wij vinden uw privacy belangrijk!

Over privacy mag wat Be Suitable betreft geen onduidelijkheid bestaan. Helemaal omdat wij met bijzondere persoonsgegevens werken. Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan staat in ons (herziene) privacy statement.

Klik op de link naar ons privacy statement om te bekijken welke gegevens we verzamelen, over hoe we die gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren. Om transparante en duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking, hebben we het statement in verschillende hoofdstukken ingedeeld.

“Met een luisterend oor, goed en prettig overleg en contact, een duidelijk advies en een af een toe een ‘denk je hieraan….’ tijdens de periode van de Wet Verbetering Poortwachter hebben wij ziekteperiodes van medewerkers op een goede manier af kunnen sluiten.” Rianne Kemink

P&O, Stichting op PAD

“Be Suitable staat ons bij tijdens het re-integratietraject of door middel van het aanleveren van specifieke kennis die wij zelf niet (voldoende) in huis hebben. Het doel is altijd een succesvolle re-integratie of een succesvolle WIA-aanvraag na 2 jaar ziekte.” Rick Janssen

P&O, Verberne Grondwerken

“Be Suitable heeft al onze WGA-dossiers in behandeling en onderzoekt of voordelen behaald kunen worden voor de werkgever en (ex-)werknemer. Dit heeft reeds meerdere malen geresulteerd in een omzetting van een WGA- naar een IVA-uitkering.” Chantal Verdonk

Manager P&O, Stoffels Bleijenberg