WIA Casemanagement

Bent u WGA-eigenrisicodrager? Dan heeft ú de regie in handen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Dat heeft een hoop voordelen, maar neemt ook bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee:

1. Een financiële verantwoordelijkheid
U betaalt 10 jaar lang de premie van de WGA-uitkering van een arbeidsongeschikte (ex)-werknemer. Het maakt hierbij niet uit of een werknemer één dag of 20 jaar bij u in dienst is geweest. Dit is een kostenplaatje dat op kan lopen tot in de duizenden euro’s, inclusief de kosten van een re-integratie.

2. WIA-begeleiding
U moet het voortouw nemen in het begeleiden van de re-integratie van (ex)-werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden. Doet u dat goed, dan beperkt u de WGA uitkeringen en verhoogt u de inzetbaarheid van uw werknemers.

De lasten én plichten die een arbeidsongeschikte (ex)-werknemer met zich meebrengt zijn dus niet niks. Daarom is het verstandig om vanaf ziektedag één aandacht te schenken aan het inkomens- en arbeidsperspectief van een werknemer. Daarmee kan WIA-instroom worden voorkomen en uitstroom gestimuleerd. Onze WIA casemanagers helpen u hierbij.

Hier helpt onze WIA casemanager u bij

Onze WIA casemanagers kunnen u helpen tijdens verschillende fases van het ziekteverzuim:

Tot 104 wekenverzuim
De WIA-casemanager is uw telefonische adviseur. Hij geeft in deze ‘wachttijd’ inzicht in het voldoen aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. Met praktische adviezen schetst hij mogelijkheden om een WIA-instroom te voorkomen.

Na 104 wekenverzuim
Als de werknemer in de WIA is ingestroomd. De WIA-casemanager:

  • Verzorgt het proces richting de juridisch consultant om de WIA-beschikking te controleren.
  • Monitort de WGA-gerechtigde: controleert periodiek (minimaal halfjaarlijks) of de gezondheidssituatie overeenkomt met de uitkeringssituatie. Zo nee? Dan kijkt hij of een herbeoordeling noodzakelijk en mogelijk is.
  • Uitvoering re-integratieplan WGA gerechtigde: hij onderzoekt in een ‘re-integratieplan WGA’ samen met u en uw (ex-)werknemer de mogelijkheden om passend werk te vinden wat past bij de situatie van de (ex) werknemer.

 

Voordelen van een WIA casemanager

  • Een vast contactpersoon met kennis van sociale wet- en regelgeving;
  • Helpt u voldoen aan re-integratieverplichtingen;
  • Geeft u grip op risico’s;
  • Realiseert kostenbesparingen;
  • Gaat voor een optimale samenwerking met uw verzekeraar voor onder meer het realiseren van interventievergoedingen.

Onze werkwijze

mt|looks_one|

Intake gesprek

met de werkgever. Informatie en bespreking over het WIA beleid

mt|looks_two|

Kwartaalbespreking verzuimdossiers

voor advies

mt|looks_3|

Inzicht

in verzuimoplossingen en besparingen

mt|looks_4|

Jaarlijkse evaluatie

over de samenwerking