Juridisch verzuimadvies

Wettelijke re-integratie verplichtingen werknemer

Een zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van zijn of haar loon gedurende ziekte. Maar daar staan wel een aantal (wettelijke) verplichtingen tegenover. Zo moet de zieke werknemer o.a.:

  • actief (mee)werken aan zijn of haar herstel;
  • zich onthouden van gedragingen die het herstel belemmeren of vertragen;
  • meewerken aan redelijke voorschriften.

Maar wat als een medewerker niet meewerkt? Of als er sprake is van een (dreigend) arbeidsconflict? Wij kunnen u dan bijstaan met juridisch verzuimadvies.

Wij helpen u met…

Betaalbare en passende juridische oplossingen, als u hulp nodig hebt tijdens het verzuim van een werknemer.

Wij staan u bij met het nemen van de juiste juridische stappen gedurende de eerste 104 weken verzuim. Maar ook daarna, gedurende de WGA-periode. Hiermee verkleint u de kans op een loonsanctie en langdurige procedures tot een minimum. Wij helpen u graag op weg met een kort advies over de te nemen stappen.

Praktisch en helder verzuimadvies

Wij geven u praktisch en helder juridisch verzuimadvies. Zo weet u meteen welke wettelijke stappen u kunt ondernemen.

Wij geven juridisch verzuimadvies bij:

  • Stagnerende re-integratie
  • Een niet-meewerkende werknemer
  • Ongeoorloofde afwezigheid werknemer
  • Verzuim in het buitenland

En ondersteunen ook bij:

  • Ontslagprocedures: via UWV, vaststellingsovereenkomst, ontslag op staande voet
  • Bezwaar en beroepsprocedures: WIA-beschikking, ZW en loonsancties
  • Wettelijke regelingen op het gebied van arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht