Quick Scan verzuimprocessen

Elke organisatie met personeel krijgt te maken met verzuim. En verzuim betekent ook verantwoordelijkheden voor u als werkgever. Zo bent u verantwoordelijk voor de kosten en het begeleiden van de zieke werknemer. Het is belangrijk dat (wettelijke) verzuimprocessen goed verlopen, anders kunnen de kosten torenhoog oplopen.

Met een Quick Scan worden uw verzuimprocessen geanalyseerd en laten wij weten hoe u grip en regie krijgt op verzuim en kosten kunt verlagen.

Waarom een Quick Scan?

Omdat de financiële risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid groot zijn voor u als werkgever. Die wilt u dus zoveel mogelijk voorkomen. Of een werknemer nu 10 jaar of slechts één dag bij u in dienst is, maakt geen verschil. Met een Quick Scan maken wij voor u inzichtelijk hoe grip te krijgen op het verzuim. Potentiële verzuimrisico’s worden gesignaleerd, met als resultaat lagere verzuimkosten.

Wat kunt u verwachten van een Quick Scan?

Wij analyseren de verzuimprocessen en re-integratieactiviteiten binnen uw organisatie. Met de uitkomst van deze analyse krijgt u een duidelijk beeld welke processen goed of minder goed op orde zijn. Daarmee kunt u verbeteringen doorvoeren en de (toekomstige) verzuimkosten verlagen.

Met een Quick Scan analyseren wij de volgende processen en activiteiten:

  • Preventie- en verzuimbeleid
  • De verzuimbegeleiding
  • Rolverdeling bij verzuimbegeleiding
  • Opbouw verzuimdossiers conform Wet Verbetering Poortwachter
  • Benutting re-integratievergoedingen
  • Samenwerking verzekeraar
  • Re-integratiebeleid voor ZW- & WGA- uitkeringsgerechtigden

Onze werkwijze

mt|looks_one|

Vragenlijst

Werkgever vult vragenlijst in

mt|looks_two|

Antwoorden vragenlijst

bespreken

mt|looks_3|

Gegevens verzamelen

mt|looks_4|

Analyse

huidige situatie en kansen

mt|looks_5|

Rapportage