Arbeidsdeskundig re-integratieadvies

Bij verzuim speelt er vaak meer dan alleen medische factoren die de re-integratie complex kunnen maken. Denk hierbij aan:

  • werkomstandigheden (cultuur binnen de organisatie of een team);
  • persoonlijke omstandigheden (mantelzorg, schulden, scheiding, zieke gezinsleden);
  • spanningen op het werk (conflict met een leidinggevende of collega of een loopbaanwens);
  • de manier waarop het werk georganiseerd wordt (het rooster, indeling van de taken) en;
  • het materiaal waarmee de werknemer werkt (hulpmiddelen of voorzieningen).

Deze factoren kunnen invloed hebben op het verzuim en de mogelijkheden voor de werknemer om te re-integreren. Als werkgever kunt u een arbeidsdeskundige inschakelen om knelpunten te onderzoeken, bespreekbaar te maken en hierover te adviseren.

Wat is arbeidsdeskundig re-integratieadvies?

Een arbeidsdeskundig re-integratieadvies is een advies door een arbeidsdeskundige in de eerste 6 maanden* van arbeidsongeschiktheid. Hiermee wordt de re-integratierichting vastgesteld. Het bestaat uit een dossierstudie, indien nodig overleg met de casemanager/bedrijfsarts en een driegesprek met de werkgever, de werknemer en de arbeidsdeskundige.

Wat levert het arbeidsdeskundig re-integratieadvies op?

U ontvangt een kort verslag met heldere adviezen en oplossingsrichtingen zodat u de re-integratie verder vorm kunt geven. Het vervroegd inzetten van de arbeidsdeskundige kan helpen de verzuimduur te verkorten of andere stappen te zetten.

Wanneer zet u de arbeidsdeskundige in?

U kunt de arbeidsdeskundige inschakelen als de re-integratie stagneert, als de werknemer mogelijk blijvende beperkingen heeft, bij spanningen op het werk of als er omstandigheden op het werk zijn die mogelijk invloed hebben op het verzuim. De arbeidsdeskundige gaat zowel met de werknemer als werkgever in gesprek. Hiernaast houdt de arbeidsdeskundige ook rekening met de adviezen van de bedrijfsarts en de omstandigheden op het werk. Op deze manier wordt een advies gevormd dat optimaal afgestemd is op de mogelijkheden van de werknemer en de mogelijkheden binnen (of buiten) het bedrijf.

Hoe zet u een Arbeidsdeskundig re-integratieadvies in?

U kunt een aanvraag voor een re-integratie advies doen via mail@besuitable.nl. Wilt u meer weten over het arbeidsdeskundig re-integratieadvies? Bel dan 033 330 26 93.

* Is uw werknemer al langer dan 6 maanden ziek, dan kunt u een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten. Vraag de casemanager van Be Suitable of dit voor u een optie is.