Arbeidsdeskundig onderzoek

Als een werknemer door ziekte niet kan werken, heeft dat gevolgen voor werknemer én werkgever. Het is erg vervelend voor de werknemer om ziek te zijn. Daarnaast moet de werkgever hem of haar zo goed mogelijk begeleiden tijdens dit onzekere proces.

Met behulp van een onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek bekijkt de arbeidsdeskundige van Be Suitable wat een werknemer nog kan doen binnen zijn of haar mogelijkheden.

Hoe gaat een onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek in zijn werk?

Allereerst bereidt de arbeidsdeskundige het onafhankelijke onderzoek voor door stukken op te vragen bij de werkgever. Stukken als een inzetbaarheidsprofiel, plan van aanpak en een probleemanalyse. Vervolgens vinden er gesprekken plaats met de werkgever en werknemer en bezoekt de arbeidsdeskundige de werkplek. Daar vindt een afrondend gesprek plaats met werkgever en werknemer.

Als de arbeidsdeskundige alle informatie heeft verzameld, gaat hij aan de slag met een rapportage. Voordat de rapportage definitief wordt, mogen werkgever en werknemer daar nog naar kijken.

Op basis van het onafhankelijke onderzoek en de rapportage adviseert een arbeidsdeskundige over de re-integratiemogelijkheden van een zieke werknemer. Dit kan zowel binnen als buiten een organisatie zijn.

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een werkgever is verplicht om te onderzoeken wat een zieke werknemer nog kan uitvoeren. Het is raadzaam om daarvoor een deskundige in te schakelen. Een onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek geeft handvatten voor de werkgever. Daarmee laat hij aan het UWV zien dat hij re-integratie serieus neemt. Daarnaast verkleint hij de kans op een loonsanctie, als hij de adviezen uit het onafhankelijke onderzoek opvolgt.

De arbeidsdeskundigen bij Be Suitable hebben zicht op de hele situatie. Zij spreken werkgever, werknemer en indien nodig bedrijfsarts. Geheel onafhankelijk. Dat maakt hen uniek in de schakel. Geen enkele professional binnen de arbeid en gezondheid gaat op deze manier te werk.

Arbeidsdeskundigen beschikken over specialistische kennis op het gebied van:

 • Belasting en belastbaarheid
 • Werkplekken (bij werkgevers) en de mogelijkheden voor aanpassing
 • Loonwaarde
 • Sociale zekerheid en de Wet Verbetering Poortwachter

In welke situaties is een arbeidsdeskundig onderzoek van toegevoegde waarde?

 • Complexe verzuimsituaties;
 • Situaties waarbij het moeilijk is de re-integratie vorm te geven (bijv. kanker, niet aangeboren; hersenletsel of burn-out);
 • Progressieve ziekten (bijv. MS, dementie);
 • Als terugkeer naar eigen werk niet mogelijk is;
 • Terugkeer na langdurig verzuim;
 • Onduidelijkheid over passend werk;
 • Niet medische verzuimredenen (bijv. conflicten en loopbaanvragen);
 • Frequent verzuim.

Wat kunt u met de uitkomst van een arbeidsdeskundig onderzoek?

 • Een Plan van Aanpak adequaat op- of bijstellen;
 • Uw ‘Poortwachter’-verplichtingen (beter) uitvoeren;
 • Onafhankelijk oordeel over de mogelijkheden die werknemer heeft om binnen en buiten het bedrijf te re-integreren;
 • Het risico op loonsancties minimaliseren;
 • Mogelijke subsidies benutten;
 • Samen met werknemer toewerken naar een duidelijk einddoel.

Onze werkwijze

mt|looks_one|

Voorbereiding

mt|looks_two|

Gesprek

met de werkgever

mt|looks_3|

Gesprek

met de werknemer

mt|looks_4|

Bezoeken werkplek

mt|looks_5|

Afrondend gesprek

met werkgever en werknemer

mt|looks_6|

Rapportage