Compensatie bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte

Werkgevers worden, als het aan het kabinet ligt, vanaf 1 januari 2020 gecompenseerd als zij langdurig zieke werknemers willen ontslaan. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft dit aangegeven in een antwoord op Kamervragen van de SP.

Het streven is om de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid per 1 januari 2020 in werking te laten treden. De maatregel geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Werkgevers die na die datum de transitievergoeding hebben verstrekt, kunnen aanspraak maken op de compensatie als aan de voorwaarden is voldaan. Op die manier hoopt het kabinet de ‘slapende’ dienstverbanden aan te pakken.

‘Slapend’ in dienst

Duizenden werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn te maken hebben momenteel te maken met een ‘slapend’ dienstverband waarin zij wel in dienst maar geen loon ontvangen. Werkgevers gebruiken deze methode om te voorkomen dat een forse transitievergoeding moet worden betaald als de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte wordt beëindigd.
Werkgevers zijn verplicht om het salaris van zieke werknemers 104 weken door te betalen. Als zij de arbeidsovereenkomst met de langdurig arbeidsongeschikte werknemer willen opzeggen, moet de werkgever ook een transitievergoeding betalen. Die vergoeding is oorspronkelijk in het leven geroepen om werknemers een ‘transitie’ te bieden van werk naar werk.

Minister trekt zich zorgen aan

De minister trekt zich de zorgen aan van de werknemers die gedurende langere tijd na afloop van de loondoorbetalingstermijn bij ziekte in onzekerheid verkeren over (het moment van beëindiging van) hun arbeidsovereenkomst en de transitievergoeding die daarmee gemoeid is.
In maart 2017 is het wetsvoorstel met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens, onder meer, langdurige arbeidsongeschiktheid ingediend bij de Tweede Kamer. In april van dat jaar is het wetsvoorstel controversieel verklaard. De verdere uitwerking van dit dossier heeft daarmee (opnieuw) vertraging opgelopen.

Inwerkingtreding wet

Het gaat om een nieuwe wettelijke taak voor het UWV en de invoering heeft grote impact op de (digitale) processen aldaar. De vraag is op welke termijn het UWV in staat is om de compensatie uit te voeren.