DIENSTEN

Wat kan Be Suitable voor u betekenen?

Diensten

Wij bieden diverse diensten aan voor onze klanten, variërend van begeleiding bij ziekteverzuim tot aan de beroeps- en bezwaarprocedure bij het UWV.

Begeleiding bij ziekteverzuim

Werkgevers die te maken hebben gehad met langdurig ziekteverzuim weten het: ziekteverzuim kost veel tijd, geld en moeite en heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering. Reden genoeg om hier actief mee aan de slag te gaan. Be Suitable heeft ruime ervaring met re-integratie en regelgeving bij langdurig verzuim. Wij helpen werkgevers graag om de kosten en situatie beheersbaar te maken en te houden. Zo kunt u weer tijd besteden aan waar u goed in bent: ondernemen!

WIA Casemanagement

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan bent u tot 12 jaar lang verantwoordelijk voor zieke (ex-)werknemers. Het voorkomen of beperken van WIA -instroom en het verhogen van de uitstroom is dan van groot belang, maar dit vraagt om specifieke kennis. Omdat deze expertise niet altijd aanwezig is binnen uw organisatie, is samenwerken met Be Suitable een goede oplossing. Met onze expertise gaan we samen met u vanaf ziektedag één aan de slag met het inkomens- en arbeidsperspectief van uw werknemers.

Een arbeidsdeskundige inzetten

Is uw werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt en is het onduidelijk of een terugkeer in eigen functie haalbaar is? Schakel dan een arbeidsdeskundige in via Be Suitable voor een arbeidsdeskundig onderzoek.

Arbeidsdeskundigen zijn experts op het gebied van sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van ziekteverzuim en kijken naar de mogelijkheden voor een zieke werknemer om te re-integreren. Zo komt er duidelijkheid over re-integratiemogelijkheden en kan er een doelgericht traject worden gestart waar zowel u als uw werknemer een optimaal resultaat uit kunnen halen.

Besparingsonderzoek sociale zekerheid door Be Suitable voor juiste premie en korting

Besparen op sociale zekerheid

De sociale zekerheid in Nederland is enorm complex, en tegelijkertijd gaan er miljarden euro’s in om. Geld dat afkomstig kan zijn van onterecht in rekening gebrachte premieafdrachten voor de sociale verzekeringspremies bij uw organisatie. U wilt als werkgever toch niet teveel premies afdragen aan de Belastingdienst, maar de juiste bedragen betalen? Of misschien loont het voor uw organisatie wel om Eigenrisicodrager te worden voor Ziektewet en/of WGA.

Register casemanagementbureau Be Suitable kan u hier bij helpen!

Bespaar op een te hoge Whk-premie

Werkgevers ontvangen ieder jaar een ‘beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ (Whk-beschikking) van de Belastingdienst. De ervaring leert dat een Whk-beschikking diverse onjuistheden kan bevatten.

Schakel daarom Be Suitable in om fouten te achterhalen en besparingen te realiseren. Dit kan u veel geld opleveren!

Grip&Regie voor werkgevers

Heeft uw organisatie een inkomensverzekering afgesloten bij Nedasco Verzekeringen? Dan kunt u gratis gebruikmaken van de Grip&Regie dienstverlening van Be Suitable. Als u te maken krijgt met ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid, dan zijn er nogal wat wettelijke regels en procedures.

Uw zorg gaat vanzelfsprekend uit naar de getroffen medewerker, maar u mag de kosten die met verzuim gemoeid zijn niet uit het oog verliezen. Met Grip&Regie houd je als werkgever in deze complexe situatie de touwtjes in handen!