Eigenrisicodrager WGA en Ziektewet

Er wordt sinds begin dit jaar geen onderscheid meer gemaakt tussen werknemers met een tijdelijk of vast dienstverband voorafgaand aan de WIA-instroom. Dit betekent dat de financiële verantwoordelijkheid voor Nederlandse werkgevers opnieuw groter is geworden. Tijd dus om in actie te komen, en te onderzoeken of het een goede keuze is eigenrisicodrager te worden voor de WGA en/of Ziektewet.

Hier kan Be Suitable u bij helpen met inzicht en advies.

Wat is een eigenrisicodrager WGA?

Als werkgever bent u in Nederland tot 12 jaar (!) financieel verantwoordelijk voor zieke (ex-)werknemers, dus niet alleen de wettelijke loondoorbetalingsperiode van twee jaar. Veel werkgevers staan niet of nauwelijks bij stil, maar de overheid heeft de verantwoordelijkheid voor arbeidsongeschiktheid van zowel vaste als tijdelijke werknemers bijna volledig bij werkgevers neergelegd.

Iedere werkgever is hiervoor standaard bij het UWV verzekerd door het betalen van een basispremie en een premie die afhankelijk is van het risico op arbeidsongeschiktheid binnen het bedrijf. Dit ‘risico’ wordt ieder jaar door het UWV in een premie vastgesteld.

U kunt er als werkgever echter ook voor kiezen om dit risico niet via het UWV te verzekeren maar zelf te betalen. U betaalt dan geen WGA premie aan het UWV, en zodra een van uw werknemers arbeidsongeschikt raakt, ben u zelf verantwoordelijk voor het uitbetalen van de eventuele WGA-uitkering. Hiervoor hebt u wel een garantiestelling van een verzekeraar nodig om aan te tonen dat u aan de WIA-verplichtingen kan voldoen.

Voordelen als eigenrisicodrager

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA, dan bent u 10 jaar lang financieel verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen aan vaste en tijdelijke (ex-)werknemers. Tegelijkertijd probeert u diezelfde 10 jaar te zorgen voor re-integratie van deze arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.
U bent dus niet afhankelijk van de inspanningen die het UWV verricht. Als eigenrisicodrager hebt u zelf de regie over de risico’s en kosten en kunt u de verzuimbegeleiding in eigen hand nemen. De kans op een succesvolle re-integratie is bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn, mede dankzij ondersteunende verzekeraars, vaak groter en dit kan leiden tot dalende lasten. Als een (ex-)werknemer kan re-integreren, dan bestaat de kans dat uw kosten lager worden door de inkomsten.

Daarnaast bent u belanghebbende als eigenrisicodrager. Dit houdt in dat u bijvoorbeeld herkeuringen bij het UWV kunt aanvragen en meer grip krijgt op de (toekomstige) kosten van de WGA-uitkeringen. U kunt als eigenrisicodrager vanaf ziektedag één aandacht schenken aan het toekomstige arbeidsperspectief van de werknemer en proberen om WIA-instroom te voorkomen en de uitstroom te stimuleren.

Eigenrisicodrager Ziektewet

Voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA willen worden kan ook zinvol zijn om het Ziektewet-risico zelf te gaan dragen. Om grip te krijgen op de WGA-instroom is het zinvol om ook grip te krijgen en houden op werknemers die ziek bij uw organisatie uit dienst gaan. Dit kan u op langere termijn veel geld besparen.

Eigenrisicodragen betekent dat u voor uw (ex-)werknemers bij ziekte de betaling van overneemt van het UWV. Het gaat daarbij om een periode van maximaal 104 weken. Daarnaast houdt in Eigenrisicodragen betekent ook dat de werkgever alle met de vaststelling van recht, hoogte en duur van de uitkering samenhangende werkzaamheden zoals de dagloonvaststelling, het zo nodig opvragen van loongegevens bij andere werkgevers, etc. van het UWV overneemt. Omdat het voor een eigenrisicodrager soms erg lastig is om recht, hoogte en duur van de uitkering te bepalen, kunnen deze werkzaamheden tegen betaling door UWV worden verricht.

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt u zelf de Ziektewet-uitkering voor ex-werknemers die daar bij ziekte recht op hebben, maar niet meer bij u in dienst zijn. Daartegenover staat dat u als eigenrisicodrager Ziektewet naast het preventie- en verzuimbeleid ook de re-integratie van uw zieke werknemers zélf in de hand heeft.

Dit vraag echter wel wat van uw organisatie. U kunt de uitvoering van de Ziektewet samen met een gespecialiseerde partij aanpakken, maar u blijft als werkgever verantwoordelijk. Het UWV controleert of u deze taken goed uitvoert. Er moet binnen uw organisatie dus kennis van de Ziektewet in huis zijn, u moet bijvoorbeeld een eigen verzuimadministratie voeren.

Liggen deze kosten echter lager dan de premie die u hiervoor betaalt aan het UWV? Dan loont het misschien om eigenrisicodrager te worden.

Als eigenrisicodrager ZW bent u verantwoordelijk voor het:

 • Voorbereiden van beslissingen over de Ziektewet.
 • Betalen van Ziektewet-uitkeringen.
 • Verzorgen van verzuimbegeleiding en re-integratie naar passende arbeid.
 • Bijhouden van een verzuimadministratie, en doen van ziek- en betermeldingen bij het UWV (ook belangrijk voor de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

  Klinkt dit interessant?

  Bent u benieuwd of het Ziektewet eigenrisicodragerschap iets voor uw organisatie is, al dan niet in combinatie met het eigenrisicodragerschap voor de WGA? Neem dan contact met Be Suitable op voor advies!

  Beschikkingen Ziektewet en WGA controleren

  Het UWV stuurt u als werkgever beschikkingen voor zowel de Ziektewet (ZW) als WGA. Deze vormen het uitgangspunt voor de gedifferentieerde premie. De ontvangen beschikking laten controleren door Be Suitable loont! De ervaring leert dat de gegevens van UWV lang niet altijd juist zijn.

  Een kritische blik is dus zeker nodig om (tot tien jaar!) onterechte kosten te voorkomen. Wij kunnen u hierbij helpen en leggen graag uit hoe we dit doen.

  Wat kan Be Suitable voor u doen?

  Er komt veel kijken bij de keuze om wel of geen eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en WGA en de uiteindelijke uitvoering hiervan. Reden genoeg om u zo goed mogelijk te laten adviseren door een bedrijf met kennis en ervaring op dit gebied. 

  De register casemanagers en juristen van Be Suitable zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en kunnen u bijstaan met het maken van een keuze en het vormgeven van de uitvoering.

  Hoe we dit doen hangt af van de situatie bij uw organisatie. Hiervoor leveren wij u graag advies op maat, neem dus contact met ons op via 033 – 330 26 93 of mail@besuitable.nl.

  De voordelen van Be Suitable op een rij:

  • Advisering over de kansen op het gebied van eigenrisicodragerschap.
  • Beroeps- en bezwaarprocedures voor het verkrijgen van een juiste WIA-beoordeling.
  • Hulp bij Eerstejaarsbeoordelingen Ziektewet.
  • Advies over re-integratiebeleid en verzuimbeleid.
  • Het aanvragen van herbeoordeling bij het UWV.
  • De samenwerking met een verzekeraar te optimaliseren
  • Gedegen juridisch advies.