Quickscan Sociale Zekerheid

De Nederlandse sociale zekerheid is complex. De overheid trekt zich -steeds verder- terug en legt de verantwoordelijkheid voor zieke werknemers bij werkgevers neer. Personeel vast in dienst nemen is met de wettelijke loondoorbetalingsplicht van 104 weken niet zonder risico, maar ook met het aannemen van tijdelijke werknemers kan een (financieel) verzuimgevaar ontstaan.

Dit vraagt expertise als het gaat om de inrichting van verzuimprocessen en -protocollen. Expertise die Be Suitable in huis heeft! Met een ‘Quick Scan’ door ons bent u snel op de hoogte welke acties u kunt uitvoeren om onnodige kosten tegen te gaan.

Waarom een Quick Scan?
De financiële risico’s door verzuim en arbeidsongeschiktheid zijn groot. Of een werknemer nu 10 jaar of slechts één dag bij u in dienst is maakt vanaf dit jaar niet meer uit. Met het samenvoegen van de WGA-vast en WGA-Flex zijn werkgevers maximaal 12 jaar (!) financieel verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Samen met een arbodienst of bedrijfsarts zijn werkgevers verantwoordelijk voor het uitvoeren van verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Bent u daarnaast eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet? Dan stopt de re-integratie niet na 104 weken of bij het uit dienst gaan van een werknemer.

Er zijn veel aspecten waar u als werkgever binnen de Nederlandse sociale zekerheid rekening mee moet houden. Om in te kunnen schatten welke maatregelen en acties bijdragen aan het beperken van de kosten is echter veel expertise vereist.

Wat mag u verwachten?
Door middel van een Quick Scan analyseert Be Suitable de verzuimprocessen en re-integratieactiviteiten binnen uw organisatie. Met de uitkomsten bent u in staat om verbeteringen door te voeren om (toekomstige) verzuimkosten binnen uw organisatie beheersbaar te houden.

De volgende processen en activiteiten binnen uw organisatie worden geanalyseerd:

Wij controleren of:

 •  Er een verzuimprotocol aanwezig is;
 • Hoe de Poortwachter-begeleiding is
 • Langdurig verzuim risico’s inhoudt
 • Re-integratiedossiers worden opgebouwd
 • Het administratieve proces rondom de ZW & WIA-beschikking is geregeld
 • De samenwerking met de verzekeraar beter kan
 • ZW en WGA beleid op orde is.

De conclusies en aanbevelingen worden aangeleverd in een rapportage. Hierin vindt u antwoorden op de vragen:

 • Wat gaat er goed binnen uw organisatie?
 • Wat gaat er minder goed?
 • Welke financiële consequenties heeft dat voor uw organisatie?
 • Welke verbeteringen adviseren wij en hoe kunt u dit uitvoeren?
 • Wat levert dit uw organisatie op?

Na de analyse krijgt u een duidelijk beeld over welke processen goed of minder goed op orde zijn. Daarnaast geven wij aan of de activiteiten in uw organisatie op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid goed op elkaar aansluiten.

Meer weten?
Hoe een Quick Scan verder in zijn werk gaat vertellen wij u graag in persoonlijk gesprek! Neem dus contact op via de chatfunctie of bel met 033 – 330 26 93!