Wat klanten over ons zeggen

Bent u benieuwd wat klanten vonden van de samenwerking met Be Suitable? Hier vindt u enkele positieve ervaringen van uiteenlopende klanten.

Sacha Reulink, adviseur HR

“Be Suitable is voor ons een sterke partner m.b.t. de WGA. We ontvangen niet enkel advies t.a.v. lopende WGA casussen, maar ze adviseren ook al gedurende de periode poortwachter. En met name dat stuk vind ik zeer prettig. Ruim op tijd advies t.a.v. casussen die richting de WIA kunnen ontwikkelen. Ik kan ze wat betreft overal voor bellen, juridische situaties t.a.v. de loondoorbetaling, vastgelopen re-integratie, cofinanciering en bezwaarzaken. Onze adviseur is zeer scherp in de behandeling van de casussen en houdt ons goed bij de les. De samenwerking met Be Suitable geeft ons het vertrouwen dat we in controle zijn m.b.t. de WGA. We hebben aan onze adviseur een echte professional die goed in de materie zit en ook innovatie niet schuwt. Zeker in situaties waar de verzuimbegeleiding al geruime tijd loopt, is het risico daar dat je het idee hebt door je opties heen te zijn. Met een advies van Be Suitable blijkt het tegendeel vaak waar.”

Chantal Verdonk, Manager P&O

Be Suitable heeft al onze WGA-dossiers in behandeling. Zij maken bij een beschikking van het UWV standaard bezwaar en pluizen de casus uit om te kijken of er een voordeel behaald kan worden voor de werkgever en eventueel ook (ex)werknemer. Waar nodig gaan zij door met procederen. Dit heeft reeds meerdere malen geresulteerd in een omzetting van een WGA naar een IVA uitkering.

Ook preventief wordt er steeds meer samen gekeken hoe wij kunnen voorkomen dat een medewerker een WGA uitkering gaat krijgen, dit om de schadelast voor beide partijen proberen te beperken.  De werkwijze van Be Suitable is professioneel, snel en adequaat. Het contact is altijd zeer prettig en terugkoppeling volgt altijd snel. Al met al ben ik zeer tevreden over de werkwijze van Be Suitable.

Sietske Huijser, HR-Consultant

We hebben samengewerkt met Be Suitable inzake de ondersteuning en begeleiding van een extern re-integratietraject voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.
Er is veel kennis van zaken, ze hebben contacten met bedrijfsarts, detachering, UWV en alles wordt via e-mail teruggekoppeld. Ze zijn oplossingsgericht en regelen veel zaken die nodig zijn inzake de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast hebben we advies en hulp van Be Suitable gekregen bij de afwikkeling en het opstellen van een vaststellingsovereenkomst voor het beëindigen van een dienstverband. Het uiteindelijke resultaat, met de beëindiging van het dienstverband, was voor alle partijen de beste oplossing.

Rick Janssen, P&O

Be Suitable heeft ons geadviseerd, en adviseert ons nog steeds in de stappen die moeten worden genomen in ziektebegeleiding van onze zieke medewerkers tijdens de 104 weken loondoorbetalingsplicht vanuit de Wet verbetering poortwachter.

Zij staan ons bij in de te nemen stappen tijdens het re-integratietraject of door middel van het aanleveren van specifieke kennis die wij zelf niet (voldoende) in huis hebben. Het gezamenlijke doel is altijd een succesvolle re-integratie of, als dat niet lukt, een succesvolle WIA-aanvraag na 2 jaar ziekte.

Rianne Kemink, P&O

Be Suitable heeft ons de afgelopen 2 jaar begeleid met het op de juiste manier opvolgen van de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter bij gecompliceerde zaken met betrekking tot zieke medewerkers.

Met een luisterend oor, goed  en prettig overleg en contact, een duidelijk advies, een af een toe een ‘denk je hieraan….’, hebben we alle ziekteperiodes (tot en met de WIA-beoordeling) van de medewerkers op een goede manier af kunnen sluiten. Wij kijken we met een positief gevoel terug op de samenwerking met Be Suitable.