Belangrijkste wijzigingen NOW 3.0

24-11-2020 | Actualiteiten

< 1 min. lezen

Vanaf 16 november is de derde aanvraagperiode voor de NOW van start gegaan. U kunt een aanvraag doen bij het UWV van 16 november tot en met 13 december 2020. De tegemoetkoming is voor een periode van drie maanden; oktober, november en december

Ten opzichte van de NOW 2.0 zijn er wijzigingen in de berekening van het percentage omzetverlies, de hoogte van de maximale tegemoetkoming en de ontslagregeling. Het percentage omzetverlies zal berekend worden over drie maanden. Bovendien mag de loonsom met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. De maximale tegemoetkoming zal 80% van het maximale loonsom beslaan in plaats van 90%.  Wat betreft de ontslagregeling wegens bedrijfseconomische redenen geldt dat u als werkgever een inspanningsplicht heeft werknemers te begeleiden naar ander werk. Ook vervalt de extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag. Daarnaast heeft u de plicht om de aanvraag ontslag wegens bedrijfseconomische redenen te melden via UWV telefoon NOW. Voor meer informatie over bovenstaande informatie en het aanvragen van de NOW 3.0, klik hier.

Schakel hulp in van Be Suitable 
Hebt u vragen over bijvoorbeeld de ontslagregelingen of wilt u een specifieke casus bespreken? Neem dan contact op met mij via laura@besuitable.nl of via 033 330 26 93. 

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

0 reacties