Loonsanctie verkorten? Werkgevers, dien een bekortingsverzoek in!

30-11-2020 | Sociale Zekerheid

3 min. lezen

U bent verplicht om u maximaal in te spannen voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Toch kan het gebeuren dat een werknemer tot de 104 weken arbeidsongeschiktheid komt. Dan kan er een WIA-uitkering worden aangevraagd. Bij het aanvragen van de WIA-uitkering beoordeelt het UWV of u genoeg heeft gedaan om de arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren. Is dat niet het geval? Dan kunnen zij bepalen dat u nog een extra jaar het loon van deze arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen. Dit wordt een ‘’loonsanctie’’ genoemd. De sanctie wordt opgelegd voor 52 weken. De WIA-uitkering wordt dan (nog) niet opgelegd.

De casus

Ik neem u mee in de casus van een werkgever. Hij kreeg een loonsanctie en zat met zijn handen in het haar. Hij benaderde mij met de vraag of ik wilde kijken naar de mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om korter dan een jaar het loon door te betalen? En hoe gaat dit dan in zijn werk?
Het UWV besloot op 23 december 2019 dat de werkgever, mijn cliënt, onvoldoende re-integratie inspanningen had verricht en een loonsanctie zou krijgen. Mijn cliënt zou het advies van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige, om een 2e spoortraject in te zetten, niet tijdig hebben opgevolgd. Ook is het 2e spoortraject volgens het UWV niet adequaat genoeg. Voor mijn cliënt betekent dit dat hij tot en met 29 december 2020 het loon van de betreffende werknemer moet doorbetalen. Dat zou alleen al aan loonkosten een slordige €31.000 bedragen.

Bezwaar maken tegen loonsanctie

Op de beslissing van het UWV is bezwaar maken mogelijk. Namens mijn cliënt heb ik deze ingediend. Daarna heb ik het bezwaardossier, re-integratiedossier, alle overige beschikbare informatie en de wet- en regelgeving bestudeerd. Toen kwam ik tot de conclusie dat bezwaar maken niet zinvol was. Het klopte namelijk dat mijn cliënt te laat- en onterecht- het 2e spoortraject had ingezet.  

Reparatie van tekortkomingen

Maar hoe moet mijn cliënt nu verder? Alsnog 52 weken loon doorbetalen? Nadat ik het bezwaar heb ingetrokken heb ik een adviesrapport opgesteld om de vastgestelde tekortkomingen te repareren. Voor mijn cliënt betekent dit dat de tekortkomingen ten aanzien van het adequate 2e spoortraject gerepareerd moeten worden. Vervolgens worden alle reparatieactiviteiten goed vastgelegd in een dossier. Het is van belang dat deze reparatieactiviteiten goed aansluiten op de door het UWV benoemde tekortkomingen.

Bekortingsverzoek opstellen

Toen mijn cliënt in mei 2020 de geconstateerde tekortkomingen heeft hersteld en alles goed had vastgelegd, heb ik een bekortingsverzoek opgesteld. Hierin heb ik het UWV gevraagd om de loonsanctie te verkorten en heb ik bewijsstukken meegestuurd om aan te tonen wat mijn cliënt heeft gedaan. Het indienen van een bekortingsverzoek is pas zinvol als de tekortkomingen zijn hersteld die het UWV heeft benoemd.
Het UWV geeft binnen 3 weken een oordeel over de herstelactiviteiten. Als het UWV van mening is dat de tekortkomingen zijn hersteld, dan wordt de sanctie -na 6 weken- opgeheven en wordt de werknemer opgeroepen voor de WIA-keuring.

Hoe is het afgelopen?

Begin juni 2020 heb ik post ontvangen van het UWV. Het bekortingsverzoek is gehonoreerd en het UWV beëindigd de loonsanctie met ingang van 02 juni 2020. Dit betekent voor mijn cliënt een ‘’besparing’’ van ruim €15.000 door het verkorten van de loonsanctie. En verder? Mijn cliënt heeft hier, op dure wijze, lering uit gehaald en kan in de toekomst een dergelijke loonsanctie voorkomen door juist te handelen.

Schakel hulp in van Be Suitable

Heeft u vragen over een opgelegde loonsanctie door het UWV? Neem dan gerust contact op met Laura via 033-3302693 of laura@besuitable.nl  

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Sinds 8 april 2024 is het WIA-aanvraagformulier van UWV verbeterd. Werknemers kunnen nu zelf documenten uploaden in het formulier. Ook de werking van het formulier wordt beter uitgelegd. Deze wijzigingen heeft UWV doorgevoerd zodat de afhandeling sneller en soepeler verloopt.

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties