Het plan van aanpak: wat staat erin?

Het plan van aanpak: wat staat erin?

Is uw werknemer langer dan 6 weken ziek? Dan moet er een plan van aanpak opgesteld worden. Wat staat er in een plan van aanpak (en wat niet) en wat als een medewerker niet mee wil werken? Wanneer en waarom moet u het plan van aanpak opstellen? Het is wettelijk...
Arbeidsconflict loopt uit op een ziekmelding

Arbeidsconflict loopt uit op een ziekmelding

Wat als het punt van praten al gepasseerd is? Of als de werknemer aangeeft dat hij/zij ziek is? Dan meldt u de werknemer ziek bij de arbodienst. Er wordt een re-integratietraject opgestart als de bedrijfsarts beoordeelt dat de werknemer ziek is.  Wat gebeurt er als uw...
Tips voor het oplossen van een arbeidsconflict

Tips voor het oplossen van een arbeidsconflict

Het komt vaak voor dat werknemers en werkgevers het niet met elkaar eens zijn. Dit kan gebeuren door verschillende redenen. Bijvoorbeeld door een functioneringsgesprek, uitblijven van promotie, loonsverhoging, hoge werkdruk, misverstanden over een ziekmelding of...