Mag je (bovenwettelijke) vakantiedagen afboeken tijdens ziekte?

23-08-2023 | Actualiteiten, Blog

2 min. lezen

Regelmatig krijgen we bij Be Suitable vragen van werkgevers over het afboeken van vakantiedagen tijdens ziekte. In de praktijk blijkt dat er vaak onduidelijkheid bestaat over bijvoorbeeld het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke dagen, het verjaren van vakantiedagen en het krijgen van toestemming voor de vakantie. Ziekte maakt de onduidelijkheid vaak nog groter.

Onlangs werd ik gebeld door een van onze relaties. De werkgever vroeg mij: ‘’’Mag ik vakantiedagen afschrijven als mijn werknemer tijdens ziekte vakantie opneemt?’’ Het Gerechtshof den Bosch heeft een uitspraak gedaan over een vergelijkbare situatie. In dit artikel neem ik je mee in het antwoord.

Uitgangspunt op basis van de wet

Op grond van artikel 7:638 lid 8 BW mochten werkgevers, na instemming van de werknemer, bovenwettelijke vakantiedagen afboeken tijdens ziekte. Het Hof Den Bosch heeft echter een uitspraak gedaan over de werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn én geen re-integratieverplichting hebben.

Hof Gerechtshof Den Bosch oordeelt dat werkgever de bovenwettelijke vakantiedagen niet had mogen afboeken

In de zaak gaat het om de samenloop tussen ziekte en vakantie. De werknemer had de vakantie al aangevraagd lang voordat hij ziek werd. Toen had zijn werkgever er al mee ingestemd. De vakantie stond dus al vast. Tijdens zijn ziekte, vraagt de werknemer aan de bedrijfsarts of hij op vakantie kan gaan. De bedrijfsarts en de leidinggevende stemmen in met de vakantie.  Werknemer is nog steeds volledig arbeidsongeschikt en heeft geen re-integratieverplichtingen en gaat vervolgens op vakantie.

Vervolgens boekt de werkgever de vakantiedagen af van het saldo van werknemer. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelt – anders dan de kantonrechter – dat de werkgever de vakantiedagen niet had mogen afboeken, omdat de werknemer daarvoor geen instemming heeft verleend als bedoeld in art. 7:638 lid 8 BW. Ook mocht de werkgever niet in redelijkheid het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat werknemer instemde met het afboeken van de vakantiedagen.

Het gevolg van deze uitspraak

Als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is én geen re-integratieverplichtingen heeft, kan hij in juridische zin geen vakantie kan opnemen. De werkgever mag – als hier sprake van is – de bovenwettelijke vakantiedagen dus niet afboeken. Ook niet met instemming van de werknemer.

Uit de wetsgeschiedenis is het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte namelijk uitdrukkelijk verbonden aan de gedachte dat de zieke werknemer moet kunnen bijkomen van zijn re-integratieverplichting(en). Voor de werknemers die volledig arbeidsongeschiktheid zijn én geen re-integratieverplichting hebben, is hier echter geen sprake van.

Wat betekent dit voor werkgevers?

De uitspraak van het Hof Den Bosch betekent voor werkgevers dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar de volledig arbeidsongeschikte werknemers binnen de organisatie die geen re-integratieverplichting hebben. Werkgevers mogen deze werknemers niet meer vragen om in te stemmen met het afboeken van hun vakantiedagen tijdens ziekte.

Conclusie

Het antwoord op de vraag ‘’Mag ik vakantiedagen afschrijven als mijn werknemer tijdens ziekte vakantie opneemt?’’ hangt dus af van de situatie. Is de betreffende werknemer volledig arbeidsongeschikt en zijn er geen re-integratiemogelijkheden? Dan mogen de vakantiedagen niet afgeschreven worden.

Schakel hulp in van Be Suitable

Wil je meer weten over het afboeken van vakantiedagen tijdens ziekte of wil je een specifieke casus bespreken? Neem dan contact op met onze juriste Laura Kelder via 033 – 330 26 93 of via mail@besuitable.nl.

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Sinds 8 april 2024 is het WIA-aanvraagformulier van UWV verbeterd. Werknemers kunnen nu zelf documenten uploaden in het formulier. Ook de werking van het formulier wordt beter uitgelegd. Deze wijzigingen heeft UWV doorgevoerd zodat de afhandeling sneller en soepeler verloopt.

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties