Nieuwe maatregel Praktisch beoordelen vanaf 1 juli 2024

27-06-2024 | Actualiteiten, Blog

2 min. lezen

Vanaf 1 juli 2024 gaat de nieuwe maatregel Praktisch beoordelen in. Deze maatregel is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om de achterstanden bij UWV te verminderen, zoals ook de 60+ regeling.

Huidige regels

Nu kunnen werknemers die langdurig arbeidsongeschikt raken een WIA-uitkering aanvragen. Hierbij worden zowel een theoretische als praktische beoordeling uitgevoerd als er nog inkomsten uit arbeid zijn. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt of iemand een WIA-uitkering krijgt. 

Wat verandert er?

Vanaf 1 juli 2024 wordt de mate van arbeidsongeschiktheid beoordeeld op basis van de feitelijke verdiensten van werknemers. De theoretische schatting  wordt dan achterwege gelaten wanneer een praktische beoordeling mogelijk is. Het is een tijdelijke maatregel voor 3 jaar.

Praktisch beoordelen: Wat houdt het in?

Met deze maatregel wordt alleen gekeken naar de feitelijke verdiensten van de werknemer. De arbeidsdeskundige beoordeelt de belasting van de feitelijk uitgevoerde werkzaamheden in kaart. De regels hiervoor blijven hetzelfde:

– Het werk moet passend zijn.
– De verdiensten moeten representatief zijn.
– De werkzaamheden moeten duurzaam verricht kunnen worden.

Staat vast dat de werknemer is hervat in praktische arbeid die voldoet aan de (wettelijke) criteria? Dan beoordeelt de verzekeringsarts of er sprake is van arbeidsongeschiktheid voor de laatst uitgevoerde arbeid als gevolg van ziekte, gebrek of zwangerschap/bevalling. Vervolgens beoordeelt de verzekeringsarts of de hervatte arbeid de belastbaarheid overschrijdt. De arbeidsdeskundige voert ten slotte de praktische schatting uit op basis van de werkelijke loonwaarde.

Deze nieuwe werkwijze geldt voor:

– WIA-claimbeoordelingen
– Herbeoordelingen
– Beoordelingen van herleving van een beëindigd WIA-recht
– Beoordelingen van het later ontstaan van een WIA-recht

Hulp nodig? Be Suitable staat voor je klaar

Heb je vragen of wil je een specifieke casus bespreken met een juridisch consultant? Neem dan gerust contact met mij op via 033 – 330 26 93 of via mail@besuitable.nl.

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Sinds 8 april 2024 is het WIA-aanvraagformulier van UWV verbeterd. Werknemers kunnen nu zelf documenten uploaden in het formulier. Ook de werking van het formulier wordt beter uitgelegd. Deze wijzigingen heeft UWV doorgevoerd zodat de afhandeling sneller en soepeler verloopt.

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties