Update sociale zekerheid: Wet BeZaVa

5-02-2014 | WIA

3 min. lezen
De Wet BeZaVa heeft de ziektewet in een modern jasje gestoken. De veranderingen richten zich vooral op de werkgever, die daarmee grote financiële verantwoordelijkheid op zijn bord geschoven krijgt. Om niet voor verrassingen te komen te staan, volgt hier de update. Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BeZaVa) ingevoerd. Het doel van deze wet is om de instroom van vangenetters in de WIA te beperken. Al sinds de jaren ’90 voert de overheid beleid dat gericht is op het terugdringen van het ziekteverzuim en de instroom in de WIA te beperken. Dit doet ze door werkgevers financieel te prikkelen. Dit beleid heeft zich voorheen vooral gericht op werknemers met een vast dienstverband. Met de komst van de wet BeZaVa richt de overheid zich op vangnetters. Dit zijn de werknemers die geen werkgevers (meer) hebben. Ex-werknemers zorgen voor ongeveer 50% van de instroom in de WIA en dat terwijl zij minder dan 20% van de verzekerdenbestand vormen. Door de huidige ziektewet te moderniseren wil de overheid de werkgever financieel prikkelen om te zorgen dat de instroom van de vangnetters kleiner wordt. Werkgevers zijn dus vanaf januari 2014 ook verantwoordelijk voor werknemers met een tijdelijk- of vastdienstverband die ziek uit dienst gaan. Hieronder vallen ook flexwerkers. Dit zijn uitzendkrachten, stagiaires en thuiswerkers. Hier komt bij dat de werkgever financieel verantwoordelijk wordt als de werknemer ziek wordt binnen vier werken na dienstverband, geen nieuwe werkgever heeft en WW-uitkering ontvangt. Verder is de werkgever ook financieel verantwoordelijk voor werknemers bij wie de arbeidsovereenkomst in de proeftijd is beëindigd en voor oproepkrachten die in aanmerking komen voor een ZW-uitkering. Met de komst van de wet BeZaVa zijn een paar dingen veranderd. Zo is het criterium voor het tweede ziektejaar gewijzigd naar ‘algemeen geaccepteerde arbeid’. In het eerste jaar dat de werknemer ziek is, krijgt hij geen uitkering meer als hij ‘zijn arbeid’ weer kan uitvoeren. In het tweede ziektejaar wordt aansluiting gezocht bij het WIA-criterium en moet de uitkeringgerechtigde ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ aannemen. Het recht op ziekengeld wordt op die manier aangescherpt. Verder worden de gedifferentieerde premie ZW Flex en WGA Flex ingevoerd. Middelgrote en grote bedrijven betalen geen vaste premie meer, maar een premie die afhankelijk is van het aantal werknemers die de ziektewet of WGA ingestroomd zijn. Dit betekent dat de premie hoger wordt naarmate de instroom van de werknemers toeneemt. De premiedifferentiatie moet de werkgever prikkelen om de instroom te beperken. Dit geldt niet voor de kleine werkgever. Die betaalt een premie op sectorniveau en heeft geen individuele toerekening. De middelgrote en de grote werkgever betalen hun eigen schade. Dit heeft tot gevolg schadelastbeheersing belangrijker wordt voor werkgevers. De eerste stap tot het beheersen van de kosten is een goede administratie voeren met oog op werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Daarbij is het verstandig om in het contract op te nemen, dat werknemers zich houden aan de controlevoorschriften van de werkgever wanneer zij ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na dienstverband ziek worden. Indien mogelijk is het slim om dit met terugwerkende kracht te doen, aangezien gewerkt wordt met het T-2 principe. Dit betekent dat voor de bepaling van de hoogte van de gedifferentieerde premie in bijvoorbeeld 2014, gekeken wordt naar de instroom van het aantal werknemers in 2012. Houdt in ogenschouw dat bij de WGA Flex ook het T-2 principe geldt, maar dan is de wachtperiode van 104 werken al gepasseerd. Dus voor de gedifferentieerde premie WGA Flex in 2014 wordt gekeken naar de instroom van het aantal werknemers in de WGA in 2012. Zij zijn de wachtperiode al gepaseerd, wat betekent dat zij in 2010 al ziek zijn geworden. De belastingdienst laat aan de hand van beschikkingen weten hoe hoog uw gedifferentieerde premie wordt. Het is raadzaam die goed te controleren, want niet alle werknemers die in de ziektewet of WGA zijn gestroomd, kunnen meegenomen worden in de berekening van uw premie! Daarbij loont het om bij langdurige verzuim of arbeidsongeschiktheid vanaf het begin controle te nemen over het proces en de focus te legen op re-integratie, zodat de schade beheerst wordt. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met een van onze werknemers.
Marc Houtman

Marc Houtman

Auteur

Marc Houtman is werkzaam als manager bij Be Suitable. Hij stuurt het team aan en ontwikkelt de dienstverlening. Ook adviseert hij werkgevers op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Hij is sinds 2013 geregistreerd Case & Care manager (RCMC®) en heeft veel ervaring op het gebied van risicobeheersing binnen de Nederlandse sociale zekerheid. Marc is tevens initiatiefnemer van ArboNext, een dochteronderneming van Nedasco B.V. Wilt u meer weten over onze dienstverlening en mogelijke samenwerking? Neemt contact op met Marc via mj.houtman@besuitable.nl.

Gerelateerde artikelen

0 reacties