Arbeidsconflict loopt uit op een ziekmelding

16-05-2023 | Blog

2 min. lezen

Wat als het punt van praten al gepasseerd is? Of als de werknemer aangeeft dat hij/zij ziek is? Dan meldt u de werknemer ziek bij de arbodienst. Er wordt een re-integratietraject opgestart als de bedrijfsarts beoordeelt dat de werknemer ziek is. 

Wat gebeurt er als uw werknemer aangeeft dat hij/zij ziek is? 

U meldt uw werknemer ziek bij de arbodienst als de werknemer aangeeft dat hij/zij ziek is. De casemanager of verzuimcoach van de arbodienst neemt contact op met uw werknemer om de medische situatie te bespreken. Deze informatie geeft hij/zij door aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt of er sprake is van ziekte. 

Wanneer is er geen sprake van ziekte?

De bedrijfsarts beoordeelt of er sprake is van medische klachten. Ook beoordeelt de bedrijfsarts of de klachten samenhangen met werk gerelateerde zaken. Hierbij beantwoordt de bedrijfsarts onder andere de volgende vragen:

  • Zijn de klachten ontstaan naar aanleiding van het conflict?
  • Zullen de klachten verdwijnen zodra het conflict is opgelost?

Als hier sprake van is, dan is er geen sprake van ziekte volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

De bedrijfsarts adviseert dat jullie (verder) met elkaar in gesprek moeten om het conflict op te lossen. Hiermee wordt de verzuimmelding afgerond.

Wanneer is er wel sprake van ziekte?

Er is sprake van ziekte als:

  • De klachten van de werknemer na een gesprek of mediationtraject niet zijn opgelost;
  • Als de werknemer (medische) klachten ervaart die geen verband houden met het conflict.

Als hier sprake van is, dan wordt er een re-integratietraject gestart.

Een bedrijfsarts zal altijd het advies geven om met elkaar in gesprek te blijven om het conflict op te lossen. Het actief blijven zoeken naar een oplossing, draagt namelijk bij aan een duurzaam herstel.

Re-integratie duurt vaak langer zolang het conflict niet is opgelost

Komen jullie er samen niet uit? Schakel een onafhankelijke 3e of een mediator in. Zolang het conflict niet is opgelost, kan de werknemer mogelijk niet duurzaam re-integreren op de eigen werkplek. Dit betekent niet dat de werknemer helemaal niet kan re-integreren. Maar er is wel een grote kans dat de conflictsituatie de re-integratie vertraagt.

Als de bedrijfsarts aangeeft dat de werknemer kan re-integreren, dan moet er gezocht worden naar werkhervattingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld naar ander werk binnen het bedrijf.

Als dit geen mogelijkheid is, dan kan er gezocht worden naar re-integratiemogelijkheden buiten het eigen bedrijf. In beide gevallen moet er rekening gehouden worden met de medische beperkingen van de werknemer. Onderbouw in een verslag waarom u een werknemer geen andere mogelijkheden binnen het bedrijf kan aanbieden.

Een arbeidsdeskundige denkt mee over passend werk binnen of buiten het eigen bedrijf

Komen werkgever en werknemer hier niet uit? Dan kan er advies gevraagd worden aan een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige onderzoekt dan of er mogelijkheden zijn tot passend werk binnen en/of buiten het bedrijf.

Schakel hulp in van Be Suitable

Wilt u bijvoorbeeld meer informatie over een mediator, een onafhankelijke 3e of een arbeidsdeskundige? Neem dan contact op met ons via mail@besuitable.nl of via 033 330 26 93

Melek Kuloglu

Melek Kuloglu

Auteur

Melek Kuloglu is Casemanager Regie op Verzuim bij Be Suitable. Dagelijks informeert en adviseert zij werkgevers bij complexe verzuimvraagstukken.

Gerelateerde artikelen

0 reacties