Werkgever en werknemer verplicht om visie op het re-integratietraject te geven

28-07-2023 | Sociale Zekerheid

< 1 min. lezen

Als werkgever bent u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor het re-integratietraject. Het gesprek dat jullie daarover met elkaar moeten hebben is een belangrijk onderdeel van het re-integratietraject. Om dit gesprek te bevorderen, zijn werkgever én werknemer vanaf 01 juli 2023 verplicht om hun visie op de re-integratie te beschrijven in het plan van aanpak.

Het plan van aanpak moet opgesteld worden binnen twee weken nadat de bedrijfsarts de probleemanalyse heeft opgesteld. In dit plan van aanpak bepaalt u met uw werknemer hoe jullie de re-integratie vorm gaan geven.

Per 1 juli 2023 moeten u en uw werknemer in dit plan van aanpak ook beschrijven wat jullie visie op het re-integratietraject is. Jullie kunnen hierbij denken aan arbeidsmogelijkheden, het advies van de bedrijfsarts of het passend werk. Wijzigt het plan van aanpak tijdens het re-integratietraject? Dan zijn jullie ook verplicht om jullie visie bij te stellen. Bijvoorbeeld in een evaluatieformulier.

Overgangsrecht re-integratievisie

Het overgangsrecht is van toepassing voor werknemers, waarvoor het opstellen of bijstellen van het plan van aanpak en/of de Eerstejaarsevaluatie heeft plaatsgevonden vóór 01 juli 2023. Voor arbeidsongeschikte werknemers waarvan het opstellen of bijstellen van het plan van aanpak en/of de Eerstejaarsevaluatie op of ná 1 juli 2023 zal plaatsvinden, geldt de nieuwe regeling. Het overgangsrecht vervalt per 01 juli 2025.

Conclusie

Vanaf 01 juli 2023 is het dus wettelijk vastgelegd dat werkgever én werknemer hun visie vastleggen in het plan van aanpak. Als het plan van aanpak wordt bijgesteld, dan moet ook de visie van de werkgever en de werknemer worden bijgesteld.

Schakel hulp van Be Suitable in

Heeft u vragen over een re-integratietraject? Neem dan contact op met ons via mail@besuitable.nl of 033 330 2693.

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

0 reacties