De NOW-maatregel: de 5 meest gestelde vragen

7-05-2020 | Blog, Sociale Zekerheid

2 min. lezen

Werkgevers die sinds de uitbraak van het coronavirus te maken hebben met omzetverlies kunnen sinds 6 april 2020 een aanvraag doen voor de NOW-regeling. Deze regeling is bedoeld om werkgevers financieel tegemoet te komen zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Be Suitable zet voor u de 5 meest gestelde vragen op een rij:

1. Welke bedrijven komen in aanmerking voor de NOW-regeling?
Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over 3 maanden komt in aanmerking. Wilt u uw omzetverlies berekenen? U kunt gebruik maken van deze rekenhulp. De voorwaarden waar u als werkgever aan moet voldoen treft u hier.

2. Voor welke periode geldt de regeling?
De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei 2020. Van 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 kunt u uw aanvraag doen.

3. Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de loonsom en uw omzetverlies. Het UWV berekent de hoogte als volgt: 

Het UWV neemt uw totale loonsom van januari 2020. Dit is het totale sv-loon dat u als werkgever betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Hiervoor kijkt het UWV naar uw loonaangifte. Zij gaan vervolgens uit van de gegevens die bij UWV bekend zijn op 15 maart 2020. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.538 per maand. Indien u per 4 weken betaald wordt de loonsom van de eerste 4-wekenperiode in 2020 met 8,33% verhoogd. Indien uw loonsom van januari 2020 nog niet bekend is, dan gaat het UWV uit van uw loonsom van november 2019.
Uw loonsom van januari 2020 wordt verhoogd met 30% waardoor de kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld wordt gecompenseerd. 

Vervolgens neemt het UWV X procent van de verhoogde loonsom, waarbij X gelijk is aan het percentage verwachte omzetverlies. De tegemoetkoming per maand is 90% daarvan. 80% van de tegemoetkoming wordt betaald als voorschot. Dit voorschot betaalt het UWV 3 maanden lang iedere maand. Hier kan van afgeweken worden.

4. Wanneer betaalt het UWV de tegemoetkoming?
Het UWV streeft ernaar om 2 tot 4 weken nadat ze uw aanvraag hebben ontvangen de eerste betaling te doen. Uw aanvraag moet dan wel volledig zijn. De tweede betaling doet het UWV ongeveer een maand na de eerste betaling. De derde betaling zal ongeveer een maand zijn na de tweede betaling. De beslissingsbrieven ontvangt u vanaf 14 april 2020.

5. Moet u uw werknemers met een flexibel contract doorbetalen?
De regeling geldt voor de loonkosten van werknemers met een vast én flexibel contract. Dit betekent dus dat de regeling ook geldt voor de loonkosten van werknemers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft en die niet aan het werk zijn. U kunt deze werknemers dus doorbetalen.

Hebt u vragen over de compensatie transitievergoeding of wilt u een specifieke casus bespreken met onze juridisch consultant? Stuur een e-mail naar: mail@besuitable.nl of bel naar: 033 330 26 93.

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties