Het plan van aanpak: wat staat erin?

Het plan van aanpak: wat staat erin?

Is uw werknemer langer dan 6 weken ziek? Dan moet er een plan van aanpak opgesteld worden. Wat staat er in een plan van aanpak (en wat niet) en wat als een medewerker niet mee wil werken? Wanneer en waarom moet u het plan van aanpak opstellen? Het is wettelijk...