De wettelijke beslistermijn: wat als het UWV deze overschrijdt?

15-07-2020 | Blog, Sociale Zekerheid

2 min. lezen

Het zal u niet ontgaan zijn: het UWV had al achterstanden, maar door alle extra maatregelen vanwege het corona-virus zijn deze achterstanden verder opgelopen. Regelmatig heb ik werkgevers aan de telefoon die zich afvragen wat ze hier mee moeten of kunnen doen. En hoe moeten ze dit dan aanpakken?

Het UWV heeft te maken met wettelijke termijnen waarbinnen ze een besluit op een aanvraag moeten nemen. Deze wettelijke termijnen zijn afhankelijk van de soort aanvraag. U kunt hierbij denken aan een aanvraag voor een WIA-uitkering, een herbeoordeling of voor een melding verslechterde gezondheid van de werknemer. Het UWV mag de beslistermijn verlengen. Het UWV stuurt u dan een brief me daarin de nieuwe termijn waarbinnen de beslissing genomen moet worden.

Wettelijke beslistermijn
De wettelijke termijnen waarbinnen het UWV moet beslissen op de aanvraag van u en/of uw werknemer, zijn afhankelijk van het soort aanvraag dat u doet. Zo bedraagt de wettelijke beslistermijn van een deskundigenoordeel 2 weken en de beslistermijn van de WIA-aanvraag 8 weken. Het UWV vermeldt deze termijn in de ontvangstbevestiging. Houd deze dus goed in de gaten!

Wat als het UWV niet tijdig beslist?
Als het UWV niet binnen de gestelde termijn een beslissing heeft genomen, kunt u het UWV in gebreke stellen. Hiermee vraagt u het UWV om alsnog binnen twee weken te beslissen. Hiermee wordt het UWV gestimuleerd om alsnog te beslissen. Neemt het UWV ook na twee weken geen beslissing? Dan hebt u recht op een vergoeding: een dwangsom. Het maximaal aantal dagen bedraagt 42 dagen en de hoogte van de dwangsom loopt op naarmate het UWV later is:

de eerste 14 dagen € 23,- per dag;
de volgende 14 dagen € 35,- per dag;
de volgende dagen tot en met de 42e dag € 45,- per dag.                

De vergoeding gaat 2 weken nadat het UWV de ingebrekestelling heeft ontvangen in en is nooit hoger dan € 1.442,- Neemt het UWV ook na het ontvangen van de dwangsom geen beslissing? Dan kan de gang naar de rechter gemaakt worden. Afhankelijk van het aantal aanvragen of beslissingen kan het totaalbedrag aan dwangsommen voor uw organisatie flink oplopen.

Meer informatie en advies
Wilt u weten of u recht hebt op een dwangsom? Of wilt u een specifieke casus bespreken met onze juridisch consultant? Stuur een e-mail naar: laura@besuitable.nl of bel naar: 033 330 26 93.

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Sinds 8 april 2024 is het WIA-aanvraagformulier van UWV verbeterd. Werknemers kunnen nu zelf documenten uploaden in het formulier. Ook de werking van het formulier wordt beter uitgelegd. Deze wijzigingen heeft UWV doorgevoerd zodat de afhandeling sneller en soepeler verloopt.

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties