De NOW-regeling 2.0: de nieuwste wijzigingen op een rij

6-07-2020 | Blog, Sociale Zekerheid

4 min. lezen

Eerder heeft Laura Hendriks een artikel geschreven over de eerste NOW-regeling 1.0. Inmiddels is er een NOW-regeling 2.0 gepubliceerd. Hiermee is de regeling verlengd met vier maanden. Deze verlengde regeling bevat enkele wijzigingen ten opzichte van NOW 1.0. Hieronder leest u meer over deze wijzigingen.

1. Welke bedrijven komen in aanmerking voor de NOW 2.0?
Alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20% komen in aanmerking voor NOW 2.0. Als u eerder NOW 1.0 heeft aangevraagd, zal de aanvraag voor NOW 2.0 moeten aansluiten op de aanvraag van NOW 1.0. Dit betekent dat als u met NOW 1.0 een aanvraag hebt gedaan over de maanden april, mei en juni, u nu een aanvraag kunt doen voor de NOW 2.0 voor de maanden juli, augustus, september en oktober. Als u eerder geen NOW (1.0) heeft aangevraagd, kunt u nu een aanvraag indienen per 1 juni, 1 juli of 1 augustus. U krijgt dan telkens voor de opvolgende vier maanden een tegemoetkoming. U kunt een ingediende aanvraag niet meer wijzigen.
Met behulp van deze rekenhulp kunt u uw omzetverlies berekenen.

2. Wanneer kan de NOW 2.0 aangevraagd worden?
U kunt per 6 juli 2020 een aanvraag indienen bij het UWV voor de NOW-regeling 2.0. Dit kan tot en met 31 augustus 2020.

3. Hoe vraagt u de NOW 2.0 aan?
Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van de NOW 2.0.

4. Wat zijn de verschillen van NOW 2.0 ten opzichte van NOW 1.0?
Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de NOW 2.0: in de verplichtingen, in de ontslagprocedure en er is een verschil in de berekening van de tegemoetkoming (zie vraag 5).

Verplichtingen:
Er mogen geen winstuitkeringen of bonussen toegekend worden aan aandeelhouders, bestuur en directie. Daarnaast mogen er ook geen eigen aandelen worden gekocht. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming €100.000 euro of meer is óf als de definitieve tegemoetkoming €125.000 of meer is.

Een bijkomende regeling is het realiseren van bij- of omscholing via het programma ‘NL leert door’. Werkgevers dienen medewerkers te stimuleren tot het volgen van scholing. Deze scholing kan van 1 juli 2020 tot en met december 2020 kosteloos online gevolgd worden. Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling dient u een verklaring af te leggen bij het aanvragen van de NOW 2.0.

Ontslagprocedure:
Ook zijn er wijzigingen omtrent de ontslagprocedure van medewerkers. Bij de NOW 1.0 werd er 50% gekort op het subsidieloon van de ontslagen werknemer. Dit vervalt en hiertegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, eerst een akkoord moeten bereiken met een vakbond of een personeelsvertegenwoordiging over het ontslag. Als beide partijen hier geen consensus over bereiken, zal er een aanvraag moeten gedaan voor mediation bij de Stichting van Arbeid. Als er een onderling akkoord of een mediation verzoek ontbreekt, wordt het totale subsidiebedrag gekort met 5%.  

5. Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw loonsom en uw omzetverlies. De berekening wordt gedaan op basis van de totale loonsom exclusief vakantiegeld, 13e maand of eindejaarsuitkering.

De hoogte van het omzetverlies wordt als volgt berekend: het percentage omzetverlies wordt berekend over vier maanden. Wij raden u aan dit percentage zo precies mogelijk in te schatten om te voorkomen dat u achteraf een teveel aan tegemoetkoming terug moet betalen.

De hoogte van de totale loonsom wordt als volgt omschreven: de totale loonsom omvat het SV-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn, dus zowel werknemers met een vast contract als werknemers met een flexibel contract. Het UWV zal uitgaan van de loonsom van maart 2020 of van november 2019 als er geen gegevens van maart 2020 bekend zijn bij het UWV. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.538 per maand.

Om ook andere kosten dan loonkosten te compenseren, zullen de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten verhoogd worden van 30% naar 40%.

Het UWV neemt een X percentage van de verhoogde loonsom, waarbij X gelijk is aan het percentage verwachte omzetverlies. Hiervan is 90% de tegemoetkoming per maand, waarvan 80% wordt betaald als voorschot.

Als u van 30 mei tot en met 30 september ontslag aanvraagt voor werknemers, dan wordt dit meegenomen in de berekening van de tegemoetkoming. Deze berekening is als volgt: het UWV rekent met 100% van de loonsom van maart 2020 van de werknemers voor wie u ontslag aanvraagt. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met drie. Vervolgens wordt dit bedrag afgetrokken van de definitieve tegemoetkoming die u zou hebben gekregen zonder de ontslagaanvragen.

6. Wanneer betaalt het UWV de tegemoetkoming?
Het UWV zal de tegemoetkoming betalen in twee keer. De eerste betaling ontvangt u zo snel mogelijk nadat uw aanvraag is goedgekeurd. Deze betaling bestaat uit de tegemoetkoming voor de eerste twee maanden. De tweede betaling ontvangt u ongeveer twee maanden na de eerste betaling. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de resterende twee maanden.

7. Kunt u nog aanspraak maken op de NOW 1.0?
Indien uw bedrijf niet voldeed aan de voorwaarden van de NOW 1.0 echter door de huidige wijzigingen wel in aanmerking komt voor de NOW, kunt u met terugwerkende kracht per 20 mei aanspraak maken op de NOW 1.0

Hebt u vragen over de NOW- regeling of wilt u een specifieke casus bespreken met onze consultants? Stuur een e-mail naar: mail@besuitable.nl of bel naar: 033 330 26 93.

Melek Kuloglu

Melek Kuloglu

Auteur

Melek Kuloglu is Casemanager Regie op Verzuim bij Be Suitable. Dagelijks informeert en adviseert zij werkgevers bij complexe verzuimvraagstukken.

Gerelateerde artikelen

0 reacties