EZWb zonder inzet verzekeringsartsen

25-07-2017 | Actualiteiten

< 1 min. lezen

Het UWV kampt al een tijd met hardnekkige achterstanden vanwege een tekort aan verzekeringsartsen. Op dit moment laat de uitkeringsinstantie al sociaal medisch verpleegkundigen en/of medisch secretaresses delen van de taken van verzekeringsartsen over om zo meer mensen te kunnen helpen, bijvoorbeeld bij Eerstejaars Ziektewetbeoordelingen (EZWb).

Met deze EZB-beoordeling bepaalt UWV of een uitkeringsgerechtigde na een jaar in de Ziektewet, recht heeft op de resterende uitkeringsduur in de Ziektewet van maximaal 1 jaar. Om de enorm gegroeide achterstanden terug te dringen, stelt UWV voor deze groep betrokkenen een screenings-werkwijze in. Een multidisciplinair team maakt op basis van dossieronderzoek een selectie in uitkeringsgerechtigden. Wanneer dit team van mening is dat er een grote kans op Ziektewet zou blijven bestaan, dan ontvangt volgt een beslissing zonder het verrichten van de reguliere beoordeling.

Minister Asscher heeft zich achter dit idee geschaard, maar voor werkgevers is het juist van enorm belang dat de EZWb daadwerkelijk wordt uitgevoerd! Ziektewetuitkeringen worden immers aan werkgevers doorbelast aangezien de gedifferentieerde werkgeverspremie is gebaseerd op de uitkeringen van zieke (ex-) werknemers.

Werkgevers ontvangen dus de rekening, zonder dat er een verzekeringsarts aan te pas is gekomen!

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

0 reacties