Poortwachterverplichting Poolse werknemer(s)

2-08-2017 | Actualiteiten

< 1 min. lezen

In Nederland werken meer dan 150 duizend Polen. Daarmee zijn zij verreweg de grootste groep werknemers in Nederland uit een andere EU-lidstaat. Voor Poolse werknemers met een dienstverband geldt dat er bij ziekte moet worden voldaan aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Maar als de werknemer op het moment van ziekte  in zijn thuisland Polen is? Dan kan niet automatisch gevraagd worden dat hij of zij naar Nederland komt voor een bezoek aan de bedrijfsarts, zo toont een uitspraak van de rechter aan.

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

0 reacties