Ketenverzuim of nieuwe ziekmelding?

27-08-2021 | Sociale Zekerheid

2 min. lezen

Als een werknemer ziek uitvalt, moet de werkgever het loon doorbetalen tijdens het ziekteverlof. Deze loondoorbetalingsplicht duurt maximaal 104 weken (afgezien van een loonsanctie). Maar hoe werkt het als een werknemer hersteld is en zich binnen 4 weken (28 dagen) opnieuw ziekmeldt?

Doorlopende ziekmelding: ketenverzuim

Als een werknemer zich beter meldt en vervolgens binnen 4 weken opnieuw uitvalt, start er geen nieuwe ziekteperiode. De ziekteweken worden dan bij elkaar opgeteld, waardoor er sprake is van één ziekteperiode (7:629 lid 10 BW). Deze doorlopende ziekmelding wordt ook wel ‘ketenverzuim’ genoemd. Wanneer u een zwangere werknemer heeft die voor en na de zwangerschaps- en bevallingsuitkering ziek is door dezelfde oorzaak, worden de ziekteperiodes ook bij elkaar opgeteld.

Beoordeling betermelding door bedrijfsarts
Twijfelt u als werkgever aan de betermelding van uw werknemer? Dan kunt u de betermelding laten beoordelen door de bedrijfsarts. Een dergelijke beoordeling wordt bij langdurige arbeidsongeschiktheid aanbevolen vanwege de zorgplicht die u als werkgever heeft.

Verplichtingen Wet verbetering Poortwachter (WVP) bij ketenverzuim
Schenk aandacht aan de verplichtingen die uw werknemer en u hebben binnen de Wet Verbetering Poortwachter bij ketenverzuim. Bij langdurig verzuim kunnen deze verplichtingen betekenen dat er snel acties nodig zijn om te blijven voldoen aan de eisen van het UWV en een loonsanctie te voorkomen. Op de website van het UWV kunt u, door het invoeren van de eerste ziektedag, heel gemakkelijk zien welke stappen u moet doorlopen.

Nieuwe ziekmelding
Mocht de werknemer, na bijvoorbeeld 6 weken hersteld te zijn, weer uitvallen dan start er wel een nieuwe ziekteperiode. Hierbij maakt het geen verschil dat de werknemer met identieke klachten uitvalt. De consequentie van deze hernieuwde uitval is dat u wederom het loon van de werknemer dient door te betalen gedurende maximaal 104 weken.

Schakel hulp in van Be Suitable
Wilt u meer informatie over ketenverzuim of de dienstverlening van Be Suitable? Neem dan contact met ons op via 033 – 330 26 93 of mail@besuitable.nl . Of neem een kijkje op onze vernieuwde website.

Sally Muijsert-Cornelissen

Sally Muijsert-Cornelissen

Auteur

Sally is casemanager Regie op Verzuim bij Be Suitable. Dagelijks informeert en adviseert zij werkgevers bij complexe verzuimvraagstukken.

Gerelateerde artikelen

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Sinds 8 april 2024 is het WIA-aanvraagformulier van UWV verbeterd. Werknemers kunnen nu zelf documenten uploaden in het formulier. Ook de werking van het formulier wordt beter uitgelegd. Deze wijzigingen heeft UWV doorgevoerd zodat de afhandeling sneller en soepeler verloopt.

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties