WIA-voorschotten niet langer teruggevorderd door UWV

9-09-2021 | Actualiteiten, Sociale Zekerheid

2 min. lezen

Het zal u vast niet ontgaan zijn; door de toenemende vraag naar sociaal-medische beoordelingen en door de corona-maatregelen zijn de vertragingen bij het UWV fors opgelopen. Zo ver, dat de Landelijke Cliëntenraad (LCR) begin augustus de noodklok luidde over het grote aantal mensen dat door de gevolgen van die vertragingen in financiële nood kwamen. De mensen die nog geen beoordeling hebben ontvangen van het UWV over of zij wel of niet recht hebben op een WIA-uitkering, kregen namelijk een voorschot dat zij later terug moesten betalen wanneer bleek dat ze ofwel geen recht hebben op de uitkering ofwel het voorschot hoger was dan het recht op de uitkering.

Voorschotten WIA niet meer teruggevorderd en waar nodig gecompenseerd

Omdat het UWV van mening is dat de mensen niet de dupe mogen worden van de vertragingen bij het UWV, heeft het UWV in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om te stoppen met het terugvorderen van de voorschotten, in ieder geval tot eind 2022. Mensen die het voorschot al weer (deels) terug hebben betaald aan het UWV krijgen dat bedrag ook gecompenseerd.
Voor de groep die een restschuld overhoudt omdat het voorschot hoger was dan de WIA- of WW-uitkering of omdat bijstandsuitkering met terugwerkende kracht is toegekend, wordt slechts deze restschuld kwijtgescholden c.q. gecompenseerd.

Voor wie geldt deze maatregel?

Deze maatregel geldt voor mensen die op of na 1 januari 2020 een WIA-voorschot hebben gekregen en voor mensen die op 1 januari 2020 een lopend voorschot hadden. 
Verder geeft het UWV aan dat zij voor mensen die vóór 1 januari 2020 een voorschot hebben ontvangen op een WIA-uitkering, waar dit schrijnende gevallen betreft, individueel maatwerk kan toepassen.

Financiële gevolgen voor werkgevers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in overleg met het UWV besloten om de lasten die verband houden met het kwijtschelden, niet ten laste te laten komen van individuele werkgevers. Voor 2023, geeft minister Koolmees aan, zal het kabinet, samen met UWV, bekijken of de kwijtscheldingen invloed hebben op de Whk-premie en dit, indien nodig, compenseren.
Hoe deze toezegging waargemaakt en ten uitvoering gebracht gaat worden is nog niet bekend (gemaakt) en voorlopig moeten we het dus doen met deze belofte van Minister Koolmees en het UWV op papier.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z14649&did=2021D31309

Berdien van Benthem

Berdien van Benthem

Auteur

Berdien is Casemanager Regie op Verzuim bij Be Suitable. Dagelijks informeert en adviseert zij werkgevers bij lastige verzuimvraagstukken. Naast haar werk als casemanager houdt Berdien zich ook bezig met Proces en Kwaliteit binnen onze eigen organisatie.

Gerelateerde artikelen

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties