Kind ziek? Deze verlofregelingen zijn er!

3-05-2023 | Sociale Zekerheid

2 min. lezen

Gekuch en gehoest uit de slaapkamer… er is een ziek kind thuis. Uw werknemer was zich voorbereiden om naar het werk te gaan. Iedereen die kinderen heeft, kent dit wel. Helaas is het niet anders, (kleine) kinderen zijn regelmatig ziek. Vervelend voor het kind, maar ook voor de werkende ouder(s) een uitdaging. Kan de werknemer een vrije dag opnemen? Is er een verlofregeling? Wat als een kind langdurig intensieve zorg nodig heeft? En hoe zit het met de loondoorbetaling? Bent u op de hoogte van alle verlofregelingen en bijkomende financiële regels? Wij hebben ze voor u op een rij gezet.

Calamiteitenverlof

Wordt een werknemer op zijn werk gebeld door de kinderopvang dat zijn kind ziek is en opgehaald moet worden? Dan kan de werknemer een beroep doen op het calamiteitenverlof. Dit verlof is bedoeld om plotselinge, onvoorziene problemen in de privésfeer op te vangen. De werknemer moet wel eerst zelf een passende oplossing zien te vinden. Lukt dit niet en is hij de enige die het kind kan ophalen? Dan kan hij in overleg met u gebruik maken van het calamiteitenverlof. Hierbij moet u het loon van de werknemer volledig doorbetalen.

Kortdurend zorgverlof

Is het kind wat langer ziek en is de werknemer de enige die de noodzakelijke zorg kan geven? Dan kan de werknemer kortdurend zorgverlof bij de werkgever aanvragen tot maximaal twee werkweken per jaar. Werkt de werknemer bijvoorbeeld 32 uur per week? Dan kan hij 64 uur kortdurend zorgverlof opnemen. De werkgever moet 70% van het salaris doorbetalen, tenzij er afwijkende afspraken zijn opgenomen in een cao of de arbeidsovereenkomst.

Langdurend zorgverlof

Helaas komt het voor dat een kind ernstig ziek wordt of dat hem iets overkomt, waardoor hij langere tijd zorg nodig heeft. In dit geval kan de werknemer langdurig zorgverlof bij de werkgever aanvragen. Ook hierbij geldt dat dit alleen kan als hij de enige persoon is die de noodzakelijke zorg kan geven. Per jaar kan 6 x het aantal werkuren per week opgenomen worden. Werkt de werknemer 32 uur per week? Dan kan hij 6 x 32 = 192 uur langdurig zorgverlof opnemen. De werknemer moet het verlof twee weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij u. De werknemer heeft meestal geen recht op loon, tenzij hierover andere afspraken staan in de cao.

Ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof is geen vorm van zorgverlof, maar kan wel (deels) ingezet worden om voor een ziek kind te zorgen. Het is aan te raden dat jullie samen in gesprek gaan over een passende oplossing.

Chronisch ziek kind

Is een kind chronisch ziek? Dan is er sprake van mantelzorg. Het is belangrijk dat u weet welke werknemers in uw organisatie mantelzorgers zijn. Dan kunt u samen met deze werknemers kijken wat zij nodig hebben. Denk aan meer thuiswerken, flexibele werktijden of het (deels) opnemen van ouderschapsverlof.

Whitepaper verlofregelingen Be Suitable

Wilt u meer weten over de (wettelijke) verlofvormen? Vraag gratis de whitepaper Verlof in uw organisatie aan via mail@besuitable.nl.

Schakel hulp van Be Suitable in

Heeft u vragen over een verlofregeling? Neem dan contact op met ons via mail@besuitable.nl of 033 330 2693.

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

0 reacties