Re-integratie UWV bij failliete WGA-ERD

26-02-2018 | Actualiteiten

< 1 min. lezen

Met ingang van 1 januari 2018 is de re-integratieverantwoordelijkheid voor WGA-gerechtigden in geval van faillissement, bedrijfsbeëindiging of einde werkgeverschap van eigenrisicodragers in handen komen te liggen van het UWV (art. 30a Wet Suwi). Hiervoor is een convenant gesloten waardoor de garantsteller (verzekeraar) meer invloed heeft op het re-integratieproces. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven blij te zijn met het convenant waarin belangrijke inhoudelijke afspraken zijn opgenomen.

De verzekeraars zijn echter wel gebonden aan een aantal belangrijke en opvallende afspraken waaronder de afhankelijkheid van de WGA-gerechtigde.

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

0 reacties