Terugkeer naar kantoor: mag een werknemer dit weigeren?

26-08-2020 | Actualiteiten, Blog

3 min. lezen

Het is dinsdagochtend. In mijn thuiskantoor open ik een browser om het e.e.a. op te zoeken voor een zaak waar ik aan werk. Mijn oog valt op een nieuwsbericht met de titel “Werknemer weigert om terug te gaan naar kantoor’’

Het bericht blijft bij mij hangen. Vooral omdat thuiswerken ook ná 1 september 2020 de regel blijft, maar niet voor iedereen. Eerder schreef ik al over thuiswerken en het goed regelen hiervan in de toekomst. Maar hoe zit het met de (eventuele) terugkeer naar kantoor? Wat als een werknemer weigert om terug te keren naar kantoor? Of als een werknemer het thuiswerken bij u afdwingt?

Werknemer mag niet zomaar weigeren
Uw werknemer kan niet zomaar weigeren om weer naar kantoor te komen. Zeker niet als u de nodige maatregelen hebt genomen voor een veilige en gezonde werkplek. De werknemer moet dan aantonen waarom hij of zij niet naar kantoor kan komen.

U dient als werkgever wel extra oog te hebben voor werknemers die tot de risicogroep behoren. Als een werknemer tot de risicogroep behoort en weigert om naar kantoor te komen, moet u serieus kijken naar het onnodig nemen van risico’s. 

Werkgever moet zorgen voor veilige werkplek
U bent als werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Volgens de richtlijnen van het RIVM betekent dit o.a. dat contactoppervlakken zoals toetsenborden, handgrepen en lichtknoppen dagelijks meerdere malen schoongemaakt moeten worden. Ook moet er 1.5 meter afstand gehouden worden. In de praktijk houdt dit dus in dat er ook (veelal) geen vergaderingen mogelijk zijn. Werknemers moeten de (redelijke) instructies van hun werkgever opvolgen. Ook andere ontsmettings- of preventiemaatregelen, zoals mondkapjes op de werkvloer, kunt u van uw werknemers vragen. Een werknemer moet echt een goede reden hebben om de instructies te weigeren.

U dient de inhoud van de arbeidsovereenkomst te respecteren. (Eenzijdige) wijzigingen kunnen alleen als u een goede reden heeft en een redelijk voorstel aan uw werknemer doet. Bijvoorbeeld het hanteren van andere werktijden om drukte tijdens de spits te voorkomen of de verdeling van het aantal collega’s op kantoor.

Thuiswerken is geen recht
Een werknemer kan thuiswerken niet zomaar afdwingen. Thuiswerken is namelijk geen recht van de werknemer, maar op grond van de wet een mogelijkheid waarover u als werkgever mag beslissen. U mag echter een verzoek tot thuiswerken ook niet zonder reden weigeren. Desondanks is in de huidige coronacrisis het thuiswerken geen recht geworden van een werknemer. De kantonrechter heeft dit recentelijk nog bevestigd.

Een praktijkcase
In deze zaak werd er door een werknemer al enige tijd thuisgewerkt. De werkgever had de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen en wenste om haar werknemers weer op kantoor aanwezig te hebben. Eén werknemer was het hiermee oneens en wenste tot (minimaal) 1 september 2020 thuis te mogen werken, vanwege de overheidsmaatregelen die in ieder geval tot die datum gelden. Daarnaast was de werknemer van mening dat de collega’s zich niet voldoende aan de regels van ‘social distancing’ houden. De werknemer ervaarde daardoor een onveilig gevoel. Bovendien vond de werknemer dat er thuis prima kon worden gewerkt, zelfs efficiënter dan op kantoor.

De werkgever was het hier niet mee eens en gaf aan meerdere maatregelen te hebben getroffen waardoor er wel sprake was van een veilige werkplek. Bovendien was het voor de werkgever belangrijk dat de werknemers ook echt aanwezig waren.

De rechter was het met de werkgever eens. Hierbij gaf de rechter aan dat er geen sprake was van stelselmatige overtreding van de corona-maatregelen. Hooguit van een incident dat had plaatsgevonden in de opstartende fase van kantoor. Bovendien volgde de kantonrechter de werkgever in het argument dat de werknemers weer aanwezig moesten zijn op kantoor.

In gesprek
Als uw werknemer niet naar kantoor durft te komen, adviseer ik u om hierover met uw werknemer in gesprek te gaan. Wijs uw werknemer op de maatregelen die u hebt genomen voor een veilige en gezonde werkplek. Spreek desnoods af dat uw werknemer buiten de spits om mag reizen om drukte te vermijden of alleen aanwezig hoeft te zijn op kantoor voor vergaderingen die niet online mogelijk zijn.

Komt u er samen met uw werknemer niet uit en weigert hij/zij op kantoor te verschijnen? Dan is er mogelijk sprake van werkweigering. U dient uw werknemer te wijzen op de mogelijk consequenties hiervan.

Schakel hulp in van Be Suitable
Heeft u nog vragen over de terugkeer naar kantoor en uw positie als werkgever hierin? Neem dan gerust contact op met Laura via 033-3302693 of laura@besuitable.nl

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties