Vakantie naar het buitenland verbieden: mag dat?

23-07-2020 | Blog

2 min. lezen

Voor veel werknemers lijkt de jaarlijkse zomervakantie weer mogelijk. Maar ook veel werknemers nemen door het coronavirus juist geen vakantie op. Zij vinden het momenteel te risicovol of wachten de mogelijkheden later dit jaar af. Voor werkgevers levert dit veel vragen op. Mag u als werkgever uw werknemers verplichten om in Nederland te blijven?

Praktijkvoorbeeld
Eén van onze relaties, eigenaar van een dakbedekkingsbedrijf, liep tegen dit probleem aan. Hij vroeg zich af of hij zijn werknemers mag verplichten om tijdens de bouwvak in Nederland te blijven. Volgens hem past dit bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Door naar het buitenland te gaan, neemt de werknemer onnodig veel risico.

U mag het niet verbieden
Hoewel de gedachtegang van deze werkgever te begrijpen is, namelijk het willen creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, mag de werkgever in het praktijkvoorbeeld een vakantie naar het buitenland niet verbieden. U mag als werkgever dit wel vragen aan uw werknemers.

Consequenties bij ziek thuiskomen
Besluit uw werknemer om tóch op vakantie te gaan en komt hij/zij ziek terug? Dan kunt u daar mogelijk wel consequenties aan verbinden. Indien arbeidsongeschiktheid namelijk door opzet of bewuste roekeloosheid wordt veroorzaakt bestaat er mogelijk geen aanspraak op loon. Echter: menig werknemer gaat niet op vakantie met als doel om arbeidsongeschikt te raken.

Hoe zit het met landen met code oranje?
Indien een werknemer naar een land met ‘’code oranje’’ is afgereisd, moet hij of zij gedurende twee weken na terugkeer preventief thuisblijven. Als een werknemer vervolgens in deze periode niet kan thuiswerken, dan kunt u als werkgever stellen dat er over die periode geen recht op loon bestaat. De werknemer heeft namelijk zelf bewust het risico gelopen door naar een onveilig gebied te reizen.

U kunt afspreken dat de werknemer vakantiedagen moet opnemen voor de periode dat hij/zij niet kan thuiswerken. Rechtspraak hierover is er echter nog niet. De hoofdregel ‘geen arbeid, wel loon, tenzij de oorzaak in de risicosfeer van de werknemer’, geldt pas sinds 1 januari 2020. Het is dus niet met zekerheid te zeggen hoe een rechter zal oordelen als een werknemer bewust naar een gebied met code oranje afreist. Meer informatie leest u hier.

Land wijzigt naar code oranje tijdens reis
Als een werknemer afreist naar een land dat wijzigt naar code oranje, dan heeft de werknemer tijdens de quarantaine recht op loon. Dit komt waarschijnlijk niet voor rekening en risico van de werknemer.

U mag als werkgever aan uw werknemer vragen of hij of zij naar een gebied met een code oranje is afgereisd. U hebt hierbij namelijk een belang omdat u een wettelijke (zorg) plicht hebt richting uw werknemers. Het is aan te raden dit vooraf aan uw werknemers kenbaar te maken.

In gesprek
Hoe de werkgever in het praktijkvoorbeeld het heeft opgelost? Hij is met zijn werknemers in gesprek gegaan en heeft hen gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid, de eventuele consequenties en de geldende veiligheidsmaatregelen. Ook sprak hij zijn vertrouwen en begrip uit richting de werknemers om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden.

Schakel hulp in van Be Suitable
Heeft u nog vragen over vakantie tijdens coronatijd en uw positie als werkgever hierin? Neem dan gerust contact op met Laura via 033-3302693 of laura@besuitable.nl

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties