Wanneer vraagt u een deskundigenoordeel of second opinion aan?

18-02-2021 | Sociale Zekerheid

2 min. lezen

Als er onenigheid is over het (medisch) advies van de bedrijfsarts ten aanzien van het re-integratieproces of als het re-integratieproces vastloopt, dan is het mogelijk om een onafhankelijk oordeel op te vragen. Daar zijn verschillende vormen van. Ik ga in op de volgende twee vormen, die allebei zijn aan te vragen tijdens een verzuimtraject:

  1. Het aanvragen van een second opinion in geval van onenigheid over het medisch oordeel;
  2. Het aanvragen van een deskundigenoordeel bij een stagnerend re-integratietraject.

Het is goed u bewust te zijn van de verschillen tussen een second opinion en een deskundigenoordeel. Dan kunt u de juiste keuze maken om het verzuimtraject voort te zetten.

Second opinion bij onenigheid medisch oordeel

Een second opinion aanvragen houdt in dat er een tweede advies bij een andere bedrijfsarts dan de behandelende bedrijfsarts wordt aangevraagd.

De bedrijfsarts waar de second opinion wordt aangevraagd, geeft alleen medisch en persoonlijk advies en geen advies over de verzuimbegeleiding. De behandelende bedrijfsarts beslist uiteindelijk ook in hoeverre dit tweede advies wordt meegenomen in zijn of haar advisering. U kunt bij de aangesloten arbodienst opvragen wat de regelingen zijn omtrent het aanvragen van een second opinion. Het is in ieder geval de bedoeling dat de bedrijfsarts die het second opinion uitvoert, niet werkzaam is bij dezelfde arbodienst. Deze bedrijfsarts kan geselecteerd worden uit de landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO). De werknemer heeft ook de mogelijkheid om een eigen bedrijfsarts, buiten de LPBSO, in te schakelen; de kosten hiervan komen dan niet per se voor uw rekening.

Wanneer kan een second opinion aangevraagd worden?

Een second opinion kan aangevraagd worden als de verzuimende werknemer twijfelt aan de juistheid van het medische advies gedaan door de bedrijfsarts in het kader van de verzuimbegeleiding, een arbeidsgezondheidskundig onderzoek of een consult van de bedrijfsarts. Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen.
Nadat er een second opinion is aangevraagd, dienen de adviezen van de behandelende bedrijfsarts opgevolgd te worden tot aan de terugkoppeling van het second opinion.

Deskundigenoordeel bij stagnerend re-integratietraject

Een deskundigenoordeel (DO) is een oordeel over het re-integratietraject, genomen door het UWV. Het UWV neemt het tot dan toe opgestelde re-integratiedossier door en geeft een onafhankelijk oordeel over wat er is gedaan tot aan de aanvraag. Het UWV geeft geen advies over het toekomstbeeld van de re-integratie.

Een deskundigenoordeel kan aangevraagd worden door zowel werknemer als werkgever. De aanvraag brengt kosten met zich mee: voor de werknemer 100 euro en voor de werkgever 400 euro. Werkgever en werknemer kunnen afstemmen wie de aanvraag doet.

Wanneer kan een deskundigenoordeel aangevraagd worden?

Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd als de re-integratie stagneert, als er een geschil is ten aanzien van het re-integratieadvies van de bedrijfsarts, passende arbeid, de re-integratie inspanningen van de werknemer of van de werkgever. Een deskundigenoordeel kan ook aangevraagd worden als er in het verzuimtraject een andere route wordt bewandeld dan de richtlijnen die zijn voorgeschreven in de Werkwijzer Poortwachter. In de meeste gevallen zal de bedrijfsarts adviseren een deskundigenoordeel aan te vragen omdat zijn/haar advies afwijkt van de richtlijnen. U hoeft niet te wachten op dit advies van de bedrijfsarts want u kunt zelf ten alle tijden een deskundigenoordeel aanvragen.
Nadat het deskundigenoordeel is aangevraagd, dienen de re-integratieverplichtingen ongewijzigd opgevolgd te worden tot aan het oordeel is gegeven.

Schakel hulp in van Be Suitable

Wilt u weten of u een deskundigenoordeel of second opinion kunt aanvragen? Neem dan gerust contact met mij op via 033-3302693 of melek@besuitable.nl.

Melek Kuloglu

Melek Kuloglu

Auteur

Melek Kuloglu is Casemanager Regie op Verzuim bij Be Suitable. Dagelijks informeert en adviseert zij werkgevers bij complexe verzuimvraagstukken.

Gerelateerde artikelen

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Sinds 8 april 2024 is het WIA-aanvraagformulier van UWV verbeterd. Werknemers kunnen nu zelf documenten uploaden in het formulier. Ook de werking van het formulier wordt beter uitgelegd. Deze wijzigingen heeft UWV doorgevoerd zodat de afhandeling sneller en soepeler verloopt.

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties