Disfunctioneren en verzuim

17-12-2020 | Sociale Zekerheid

2 min. lezen

In de praktijk komt het regelmatig voor: een werknemer meldt zich ziek als gevolg van een arbeidsconflict met de werkgever of een collega.

Onlangs sprak ik een werkgever met een soortgelijke casus. Hij gaf hierbij aan dat de werknemer al jaren niet naar behoren functioneert. De werknemer was het daar niet mee eens, kwam in conflict met de werkgever en meldde zich daarna ziek. De werkgever wil eigenlijk de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Maar mág een werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigen tijdens verzuim? Ik leg u uit wat er wel/niet mag en wat uw verplichtingen zijn. Let op: de regels omtrent conflict laat ik voor dit artikel buiten beschouwing.

Start een verbetertraject

Een werknemer die disfunctioneert moet eerst een verbetertraject doorlopen. Pas daarna kunt u overgaan tot bijvoorbeeld beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte. Hierover leest u hieronder meer onder het kopje ‘Ontslag wegens disfunctioneren, tijdens ziekte’.

Het is van belang dat u de werknemer in de gelegenheid stelt om zijn functioneren te verbeteren. Dit betekent dat u zich moet inspannen om de werknemer tot beter presteren te bewegen.

Er moeten concrete, schriftelijke afspraken worden gemaakt met realistische doelstellingen. Allemaal gericht op de verbetering van het functioneren. De duur en de gevolgen van het verbetertraject moeten ook worden vastgelegd. Wilt u meer weten hoe zo’n verbetertraject eruit moet zien? Neem dan contact op met Be Suitable.

Kan een verbetertraject samenvallen met re-integratie?

Wettelijk gezien is het mogelijk dat een verbetertraject samenvalt met re-integratie, maar u dient in zo’n situatie wel extra zorgvuldig te handelen. De werknemer moet een serieuze kans krijgen om zich te verbeteren. Als een werknemer is uitgevallen met een burn-out vanwege kritiek op het functioneren, is het niet handig als u kritiek op het functioneren heeft tijdens de burn-out. Het zal anders liggen als een werknemer met overwegend zittende werkzaamheden uitvalt wegens een gebroken been.

Wees voorzichtig met de wijze waarop u invulling geeft aan een verbetertraject. Biedt het verbetertraject de werknemer geen reële kans om te verbeteren en zijn baan te behouden? Dan kan u dat duur komen te staan. Daarmee bedoel ik dat een dienstverband niet kan worden beëindigd en dat u dan bijvoorbeeld wel veel kosten heeft gemaakt voor een juridische procedure.

Uiteindelijk is het aan de rechter om (achteraf) te toetsen of het verbetertraject een reële kans voor de werknemer is geweest.

Ontslag wegens disfunctioneren, tijdens ziekte

Tijdens ziekte geldt een wettelijk opzegverbod en kan een werknemer niet worden ontslagen. Echter, dit geldt niet altijd. Als ziekte los staat van het disfunctioneren kan een arbeidsovereenkomst toch worden beëindigd. Ontslag wegens disfunctioneren is pas mogelijk als er aan de volgende eisen wordt voldaan:

  •  de werknemer is ongeschikt tot het verrichten van zijn werkzaamheden;
  • de ongeschiktheid vloeit niet voort uit ziekte;
  • de werkgever heeft de werknemer geïnformeerd over het onvoldoende functioneren;
  • de werkgever heeft de werknemer in voldoende mate in staat gesteld zijn functioneren te verbeteren;
  • de werknemer kan niet worden herplaatst binnen de organisatie;
  • De ongeschiktheid mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing of voor de arbeidsomstandigheden.

Het verbeteren van functioneren begint bij bewustwording en een gesprek tussen werkgever en werknemer. Vaak kan hiermee ook verzuim worden voorkomen. Wanneer disfunctioneren en verzuim echter samenvallen, komen er verschillende belangrijke zaken aan bod. Het is verstandig om u dan goed te laten adviseren en bij te laten staan door een specialist.

Schakel hulp in van Be Suitable

Heeft u nog vragen over disfunctioneren tijdens verzuim? Neem dan gerust contact op met Laura via 033-3302693 of laura@besuitable.nl

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties