De complexiteit van verzuim: wetten en regels voor werkgevers

20-03-2024 | Wetgeving

3 min. lezen

Verzuim is een complex onderwerp. Als werkgever word je geconfronteerd met een wirwar van wetten en regels die je moet naleven. Dit kan frustrerend zijn en veel tijd en energie kosten. In deze blog bespreken we de complexiteit van de verzuimwetgeving en geven we je praktische tips om je weg te vinden in de juridische jungle.

Verschillende verzuimwetten

Als werkgever moet je bekend zijn met de verschillende wetten en regels met betrekking tot verzuim. De belangrijkste zijn:

  • De Wet verbetering poortwachter: Deze wet regelt de stappen die je als werkgever (en werknemer) moet nemen bij verzuim. Dit houdt in dat zowel de werkgever als de werknemer actief moeten meewerken aan de re-integratie van de zieke werknemer. Bijvoorbeeld: als een werknemer zich ziek meldt, moet jij als werkgever binnen één week een probleemanalyse laten uitvoeren door de arbodienst of bedrijfsarts. Deze analyse bepaalt de oorzaak van het verzuim en vormt de basis voor het opstellen van een plan van aanpak.
  • De Ziektewet: Deze wet bepaalt de hoogte van de uitkering die een zieke werknemer ontvangt. Bijvoorbeeld: als een werknemer langer dan 2 jaar ziek blijft, kan hij mogelijk een Ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.
  • De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA): Deze wet bepaalt of een langdurig zieke werknemer een uitkering ontvangt van UWV. Bijvoorbeeld: als een werknemer na twee jaar ziekte nog niet volledig kan werken, kan hij mogelijk in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Naast deze wetten zijn er ook nog diverse cao’s en bedrijfsregelingen die van toepassing kunnen zijn op verzuim.

Verzuimregels in de praktijk

In de praktijk is verzuim vaak ingewikkelder dan de wetgeving doet vermoeden. Deze factoren spelen ook een grote rol:

  • De aard van de ziekte: Een werknemer met ernstige rugklachten kan bijvoorbeeld beperkt zijn in zijn vermogen om fysieke taken uit te voeren. Dan is er een aangepast plan nodig om terug te keren naar werk.
  • De motivatie van de werknemer: Is een werknemer gemotiveerd om te herstellen en terug te keren naar werk? Dan kan hij ook actief deelnemen aan revalidatieprogramma’s en communicatie met jou als werkgever. Hierdoor kan de werknemer mogelijk sneller terugkeren naar werk.
  • De werkomgeving: Een werkomgeving met hoge werkdruk en weinig (of onjuiste) ondersteuning kan stress veroorzaken bij werknemers. Dit leidt dan tot meer verzuim. Maatregelen zoals flexibele werktijden of stressmanagementprogramma’s kunnen dan helpen.

Praktische tips voor werkgevers bij verzuim

Om je weg te vinden in de complexiteit van verzuim, hebben we een aantal praktische tips voor je:

1. Investeer in preventie
Een gezonde werkomgeving en een goed arbobeleid kunnen verzuim voorkomen. Biedt bijvoorbeeld ergonomische werkplekken aan en laat regelmatig gezondheids- en veiligheidscontroles uitvoeren. Daarmee kun je het risico op verzuim door arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen verminderen.

2. Maak een verzuimprotocol
Een duidelijk verzuimprotocol legt de stappen vast die moeten worden genomen bij ziekteverzuim. Zoals het melden van ziekte, de communicatie tussen werkgever en werknemer en de procedures voor re-integratie. Het verzuimprotocol sluit aan bij de stappen uit de Wet verbetering poortwachter.

3. Schakel een arbodienst in
Een arbodienst kan ondersteuning bieden bij het opstellen en implementeren van een effectief verzuimbeleid, het adviseren over gezondheids- en veiligheidskwesties, en het begeleiden van re-integratietrajecten.

4. Communiceer helder met de werknemer
Open communicatie met zieke werknemers kan misverstanden voorkomen en het vertrouwen en de betrokkenheid bij het re-integratieproces vergroten.

5. Wees proactief
Wacht niet tot het verzuim uit de hand loopt. Neem snel maatregelen om het welzijn van werknemers te beschermen. En maak daarmee het effect van verzuim op de organisatie zo klein mogelijk.

Verzuim is een ingewikkeld onderwerp. Maar met de juiste kennis en tools kun je als werkgever de uitdagingen het hoofd bieden.

Weet jij als werkgever wat er allemaal van je wordt verwacht bij
verzuim? We leren het je graag.

Benut de expertise van Be Suitable

Onze specialisten kunnen jou als werkgever op weg helpen de juiste stappen te zetten bij (complex) verzuim. Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer

Deze blog is ter informatie en mag niet worden beschouwd als juridisch advies. Raadpleeg altijd een professional voor specifieke vragen over jouw situatie.

Sally Muijsert-Cornelissen

Sally Muijsert-Cornelissen

Auteur

Sally is casemanager Regie op Verzuim bij Be Suitable. Dagelijks informeert en adviseert zij werkgevers bij complexe verzuimvraagstukken.

Gerelateerde artikelen

0 reacties