De vervroegde IVA: wat is het en wanneer is het van toepassing?

17-12-2021 | Blog, Sociale Zekerheid

3 min. lezen

Als arbeidsdeskundigen zoeken wij naar mogelijkheden in werk passend bij de belastbaarheid van de werknemer, we kijken heel specifiek naar wat iemand nog wel kan. Soms komen wij tot de conclusie dat er geen mogelijkheden in werk meer zijn voor een werknemer. In zo’n geval kan een vervroegde IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) een mogelijkheid zijn.

In deze blog licht ik toe wanneer dat mogelijk aan de orde is, hoe een vervroegde IVA aangevraagd kan worden en wat de consequenties zijn.

Wat is IVA?

De WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Een WIA-uitkering wordt aangevraagd bij het UWV als een werknemer aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De werknemer kan door ziekte niet of minder werken,
 • De werknemer kan door ziekte zijn/haar oude loon niet meer verdienen.

De WIA heeft 2 uitkeringen, de WGA en de IVA.
WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, dit is van toepassing als de werknemer aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • De werknemer is twee jaar of langer ziek en kan (in de toekomst) weer (meer) werken,
 • De werknemer kan met dat werk 65% of minder van zijn/haar oude loon verdienen.

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering kan van toepassing zijn als een werknemer aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • De werknemer kan 20% of minder van zijn/haar oude loon verdienen;
 • Dit blijft in de toekomst ook (bijna zeker) zo.

Wanneer is een vervroegde IVA aan de orde?

Soms is het al snel duidelijk dat een werknemer nooit meer kan werken. In dat geval kan een werknemer vervroegd een WIA-uitkering aanvragen. Dat noemen we ook wel aanvragen met verkorte wachttijd.
Let op! De vervroegde aanvraag kan na minimaal 3 weken ziekte aangevraagd worden, maar moet vóór de 68e week van ziekte aangevraagd worden.

De vervroegde IVA kan maar één keer aangevraagd worden. Het is daarom van belang dat de bedrijfsarts hierbij betrokken wordt. De bedrijfsarts moet verklaren dat een werknemer niet meer kan werken en ook niet meer beter wordt. Deze verklaring heeft een werknemer nodig om bij de aanvraag voor de vervroegde IVA mee te sturen.

In deze verklaring geeft de bedrijfsarts aan dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn die zijn gericht op herstel van ziekteverschijnselen of herstel van functioneren. Daarnaast moet de bedrijfsarts nog een aantal andere vragen beantwoorden.

Het kan zijn dat er sprake is van een ziekte waar de werknemer niet meer van kan herstellen, maar er toch geen sprake is van een vervroegde IVA. Dit heeft te maken met de mogelijkheden voor behandeling die zijn gericht op herstel van functioneren. Twijfelt u of een vervroegde IVA aan de orde is? Bespreek dit dan goed met de bedrijfsarts.

Wat zijn de consequenties van een vervroegde IVA?

Als de vervroegde IVA aangevraagd wordt zal het UWV beoordelen of de werknemer hier recht op heeft. Als de IVA-uitkering wordt toegekend, zijn een aantal zaken van belang:

 • Alle re-integratieverplichtingen stoppen voor zowel werkgever als werknemer;
 • De werknemer ontvangt bij een IVA- uitkering 75% van het WIA-maandloon. Dat percentage wisselt niet en geeft de werknemer financiële zekerheid;
 • Over een IVA-uitkering bouwt de werknemer geen pensioen op. Het kan zijn dat de werknemer recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit het pensioenfonds. Als werknemer kunt u dit navragen bij uw pensioenfonds.
 • Het opzegverbod van ziekte blijft van kracht gedurende de 104 weken loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. De werkgever betaalt in deze periode ook het loon door. Wel mag de werkgever het bedrag van de uitkering (tot 70%) aftrekken van het loon dat  doorbetaald wordt aan de werknemer;
 • De compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is, ook bij een vervroegde IVA, alleen mogelijk als de volledige wachttijd van 104 weken wordt doorlopen.
 • Heeft de werknemer op 1 juli van het lopende jaar recht op een IVA-uitkering, dan krijgt hij/zij in dat jaar ook de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten.

Hoe vraagt u een vervroegde IVA aan?

De vervroegde IVA kan alleen door de werknemer zelf aangevraagd worden. De aanvraag wordt gedaan via de site van het UWV. Als de werknemer op de site van het UWV zoekt naar “vervroegde IVA-aanvraag” komt hij/zij op de juiste plek terecht. Bij het invullen van de aanvraag is het belangrijk om de verklaring van de bedrijfsarts toe te voegen.

Het ontvangen van een (vervroegde) IVA is een ingrijpende stap voor werknemers. Het is belangrijk dat werknemer en werkgever dit goed met elkaar doorspreken. Bij toekenning van een vervroegde IVA is het raadzaam om samen te bespreken op welke wijze de werknemer ondersteund kan worden. 

Heeft u hulp nodig?

Als specialist op het gebied van mens, werk en inkomen kunnen wij heel goed meedenken en adviseren over te nemen stappen als het gaat over een vervroegde IVA*. Neem hiervoor contact met ons op via 033 – 330 26 93 of mail@besuitable.nl . 

*Medische informatie wordt niet met ons gedeeld. Hierover kunnen en mogen wij dus ook niet adviseren.

 

 

Veerle Tijssen

Veerle Tijssen

Auteur

Veerle is arbeidsdeskundig consultant bij Be Suitable. Bij elk arbeidsdeskundig onderzoek kijkt Veerle vanuit een interesse in ieder mens naar wat het beste is voor de werkgever en de werknemer. Daarbij is haar doel altijd duurzame re-integratie.

Gerelateerde artikelen

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Sinds 8 april 2024 is het WIA-aanvraagformulier van UWV verbeterd. Werknemers kunnen nu zelf documenten uploaden in het formulier. Ook de werking van het formulier wordt beter uitgelegd. Deze wijzigingen heeft UWV doorgevoerd zodat de afhandeling sneller en soepeler verloopt.

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties