Wijzigingen no-riskpolis in Verzamelwet SZW 2022

13-12-2021 | Actualiteiten, Blog, Sociale Zekerheid

2 min. lezen

Met een no-risk polis op zak is het voor werkgevers interessant om werknemers met een hoger risico op verzuim aan te nemen. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is dit een prettig financieel vangnet. In de praktijk wordt dit echter niet altijd vroegtijdig gesignaleerd. Het signaleren hiervan wordt met ingang van 1 januari 2022 voor werkgevers nog belangrijker.

Met ingang van 1 januari 2022 is het van belang dat de ZW-uitkering daadwerkelijk wordt uitbetaald of tot uitbetaling kan komen. Het UWV betaalt een ZW-uitkering tot maximaal een jaar met terugwerkende kracht. Tot op heden was een fictieve toekenning (en niet de uitbetaling) van de ZW-rechten voldoende om de WGA-uitkering als werkgever niet zelf te betalen. Dat is vanaf 1 januari 2022 niet meer voldoende. 

Concreet betekent dit nu, dat naast het mislopen van het ziekengeld (ZW-uitkering) van het UWV, de werkgever de toekomstige WGA-uitkering zelf moet betalen als eigenrisicodrager voor de WGA. Voor verzekeraars waar het WGA-risico is ondergebracht, blijft het van belang om de keten van dienstverlening adequaat in te richten en werkgevers zo goed mogelijk te begeleiden. Voor publiek verzekerde werkgevers betekent het dat ze de verhoging van de gedifferentieerde premie WGA niet kunnen voorkomen als er geen ZW-uitkering -al dan niet met terugwerkende kracht- is uitbetaald. Om deze redenen is het vanaf 1 januari 2022 belangrijker om op tijd te signaleren of u werknemers heeft die recht hebben op een no-risk polis. Dit kunt u doen door aan uw werknemer te vragen of hij hier recht op heeft. U mag dit vragen nadat de werknemer twee maanden in dienst is. 

Werkgever kan naast de no-riskpolis ook een loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente voor werknemers met een arbeidsbeperking. De subsidie is ter compensatie van de verminderde productiviteit van de arbeidsbeperkte werknemer. Hier wordt een tweede aanpassing doorgevoerd in de Verzamelwet SZW 2022. Tot op heden meldt werkgever zich altijd bij twee partijen, het UWV voor de no-riskpolis en bij de gemeente voor de loonkostensubsidie. De loonkostensubsidie via de gemeente blijft in de nieuwe situatie nu gewoon doorlopen. Dit zorgt voor meer overzicht en minder verrekeningen vanaf 2022.

Schakel hulp in van Be Suitable

Wilt u meer informatie over het inrichten van een adequate no-riskpolis administratie of bent u op zoek naar een sparringpartner met kennis van verzuim en sociale zekerheid? Neem dan contact met ons op via  033 – 330 26 93 of mail@besuitable.nl. Of neem een kijkje op onze vernieuwde website.

 

Marc Houtman

Marc Houtman

Auteur

Marc Houtman is werkzaam als manager bij Be Suitable. Hij stuurt het team aan en ontwikkelt de dienstverlening. Ook adviseert hij werkgevers op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Hij is sinds 2013 geregistreerd Case & Care manager (RCMC®) en heeft veel ervaring op het gebied van risicobeheersing binnen de Nederlandse sociale zekerheid. Marc is tevens initiatiefnemer van ArboNext, een dochteronderneming van Nedasco B.V. Wilt u meer weten over onze dienstverlening en mogelijke samenwerking? Neemt contact op met Marc via mj.houtman@besuitable.nl.

Gerelateerde artikelen

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Sinds 8 april 2024 is het WIA-aanvraagformulier van UWV verbeterd. Werknemers kunnen nu zelf documenten uploaden in het formulier. Ook de werking van het formulier wordt beter uitgelegd. Deze wijzigingen heeft UWV doorgevoerd zodat de afhandeling sneller en soepeler verloopt.

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties