Wachten op de WIA-aanvraag? Dit zijn de 2 meest gestelde vragen!

10-01-2022 | Sociale Zekerheid, WIA

3 min. lezen

Het zal u niet ontgaan zijn: de doorlooptijden van de beoordeling van de WIA-aanvragen bij het UWV zijn nog meer opgelopen. Dit komt enerzijds door het schreeuwende tekort aan verzekeringsartsen en anderzijds door toegenomen taken van het UWV. Veel WIA-beoordelingen hebben ook door COVID-19 veel vertraging opgelopen. Hierdoor is er vaak na 104 weken arbeidsongeschiktheid nog steeds onduidelijkheid over de vraag of uw werknemer een WIA-uitkering krijgt.

Als werkgever bent u op grond van artikel 7:629 BW verplicht om bij ziekte 70% van het vastgestelde loon te betalen gedurende maximaal 104 weken.* Tijdens deze periode geldt er een ontslagbescherming van de werknemer. Na 104 weken arbeidsongeschiktheid stopt de loondoorbetalingsverplichting en vervalt de ontslagbescherming.** Maar vanwege de lange doorlooptijden bij het UWV gebeurt het regelmatig dat de WIA-aanvraag na de termijn van 104 weken arbeidsongeschiktheid nog steeds niet beoordeeld is. Moet u dan het loon van uw zieke werknemer langer doorbetalen? Of kan het dienstverband van uw werknemer al worden beëindigd terwijl jullie wachten op de WIA-aanvraag? In dit artikel ga ik in op deze twee meest gestelde vragen en geef ik een aantal tips.

Doorbetalen van het loon

In beginsel eindigt uw loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte na 104 weken. Dit wordt ook wel de einde wachttijd genoemd. U hoeft het loon niet door te betalen na de 104 weken als er sprake is van de volgende twee scenario’s.

1.      De WIA-aanvraag is tijdig ingediend. Dit is 11 weken vóór einde wachttijd;
2.      Het UWV heeft u voor de 104 weken geen loonsanctie opgelegd (wegens het niet voldoende hebben gedaan aan re-integratie.

Als u en uw werknemer niet binnen deze beoordelingstijd een WIA-beschikking hebben ontvangen, kan uw werknemer een voorschot krijgen op de WIA-uitkering van het UWV. Er wordt dan contact opgenomen met uw werknemer door het UWV.

Tip: Het UWV kan geen loonsanctie meer opleggen nadat de wachttijd voor de WIA is verstreken. Als het UWV alsnog een loonsanctie oplegt, dien dan tijdig bezwaar in.

Beëindigen dienstverband na 104 weken

Als er 104 weken arbeidsongeschiktheid zijn verstreken sinds de WIA-aanvraag en het UWV niet voor deze periode een loonsanctie heeft opgelegd, dan is er geen sprake meer van een opzegverbod wegens ziekte. Dit betekent dat u in deze situatie het dienstverband van uw arbeidsongeschikte werknemer kan beëindigen, bijvoorbeeld door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Tip: Regelmatig zie ik werknemers die eerst de WIA-beslissing willen afwachten. Indien u toch het dienstverband van uw werknemer wilt beëindigen, dan kan u een ontslagprocedure starten bij het UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Omdat u in deze situatie geen WIA-beslissing kunt overleggen, zal uit andere relevante stukken moeten blijken dat er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid en dat er geen sprake meer is van het opzegverbod. Hiervoor moeten actuele gegevens worden verstrekt (minder dan 3 maanden oud) waaruit blijkt dat herstel van uw werknemer voor de bedongen arbeid niet binnen 26 weken te verwachten is (gerekend vanaf datum beslissing op de ontslagaanvraag) en de bedongen arbeid binnen die termijn ook niet in aangepaste vorm kan worden hervat. Ook moet duidelijk zijn dat er binnen een redelijke termijn geen herplaatsingsmogelijkheden bij u zijn.

Tip: Enkel in de situatie waarin het dienstverband van uw werknemer met een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd, geldt dat de opbouw van de transitievergoeding stopt zodra de wachttermijn van 104 weken is verstreken.

Schakel hulp in van Be Suitable

Wilt u een specifieke casus bespreken met onze juridisch consultant of hebt u vragen? Stuur een e-mail naar mail@besuitable.nl of bel via 033 – 330 26 93.

 

*Bij individuele arbeidsovereenkomst, dan wel CAO kan ten gunste van de werknemer worden afgeweken.
**Er zijn een aantal situaties waarin er een langere loondoorbetalingsverplichting geldt. Bijvoorbeeld indien de werkgever de verplichtingen in het kader van de re-integratie onvoldoende is nagekomen en er een zogenoemde ‘’loonsanctie’’ door het UWV wordt opgelegd. Schakel daarom altijd een jurist in om u te voorzien van het juiste advies.
Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties