Einde aan het slapende dienstverband?

8-10-2019 | Sociale Zekerheid

2 min. lezen

Werkgevers mogen werknemers na twee jaar ziekte niet meer in dienst houden met een zogenoemd slapend dienstverband, zo stelt advocaat-generaal Ruth de Bock in een advies aan de Hoge Raad.

Voortduren slapend dienstverband

Door de introductie van de transitievergoeding middels de Wet Werk en Zekerheid werd voor veel werkgevers het ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar in dienst was te duur. Naast het feit dat de werkgever tijdens de ziekteperiode het loon, en re-integratiekosten betaald, kwam daar nog de transitievergoeding bij. Om het uitbetalen van de transitievergoeding te voorkomen, lieten veel werkgevers het dienstverband na twee jaar ziekte voortbestaan. De zieke werknemer blijft dus in feite in dienst, zonder daar loon voor te ontvangen. Ook voor de werknemer kan het onredelijk zijn om het dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid te laten voortduren.

Compensatieregeling transitievergoeding

Omdat de slapende dienstverbanden wel als een probleem werden gezien, is er wetgeving opgesteld om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die na 2 jaar betaald moet worden: de Regeling compensatie transitievergoeding. De regeling gaat in op 1 april 2020 en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Prejudiciële vragen

Om duidelijkheid te krijgen over dit onderwerpen, heeft de kantonrechter te Roermond onlangs prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De Hoge Raad moet uitspraak doen over de vraag of een werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht kan worden een slapend dienstverband te beëindigen, of dat hij een voorstel van een werknemer om met wederzijdse goedkeuring te beëindigen mag weigeren. De verwachting is dat de uitspraak voor duidelijkheid zal zorgen voor werkgevers én werknemers met slapende dienstverbanden. Of er een einde komt aan het slapend dienstverband? We wachten het af. Wilt u een specifieke casus bespreken met onze juridisch consultant of hebt u vragen? Stuur een e-mail naar: mail@besuitable.nl of bel naar: 033 – 330 26 93.

Marc Houtman

Marc Houtman

Auteur

Marc Houtman zorgt voor de ontwikkeling van de dienstverlening van Be Suitable en adviseert werkgevers op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Hij is sinds 2013 geregistreerd Case & Care manager (Rccm®) en heeft veel ervaring op het gebied van risicobeheersing binnen de Nederlandse sociale zekerheid.

Gerelateerde artikelen

0 reacties