Laat uw Whk-beschikking controleren

21-11-2022 | Actualiteiten

2 min. lezen

Middelgrote en grote werkgevers ontvangen ieder jaar een ‘beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ (Whk-beschikking) van de Belastingdienst. Wist u dat deze beschikking vaak fouten bevat? Hierdoor betaalt u te veel geld aan de gevolgen van verzuim- en re-integratie.

Lees hieronder meer over de opbouw van de Whk-beschikking, de onjuistheden en over de bezwaartermijn. 

Waar bestaat de Whk-beschikking uit?

Het premiepercentage wordt samengesteld op basis van een aantal gegevens. Zoals de premieloon gegevens en de schadelast gegevens. De schadelast gegevens ontvangt de Belastingdienst van UWV.

De schadelast gegevens beschrijven de kosten die u als middelgrote of grote werkgever heeft betaald voor uw ex-werknemers die twee jaren geleden zijn ingestroomd in de ZW en/of de WGA. Dit kan een premieverhogend effect hebben op uw Whk-premie.

Onjuistheden Whk-beschikking

De Whk-beschikking bevat vaak onjuistheden. Een aantal voorbeelden zijn:

  • De kosten van een werknemer, die niet in dienst was ten tijde van de ziekmelding, worden toegerekend aan uw organisatie
  • Een werknemer treedt bij u uit dienst en meldt zich na 28 dagen ziek bij UWV – hiervan worden de uitkeringskosten soms ook onjuist aan u doorbelast
  • Een werknemer had een no-risk polis, maar de kosten zijn volledig doorbelast aan u
  • Er is een onjuist gemiddeld loon gebruikt voor de berekening van de premie

Deze fouten kunnen leiden tot grote bedragen die u moet betalen. Voorkom dat dit gebeurt en controleer uw Whk-beschikking op tijd!

Bezwaar indienen

U ontvangt de Whk-beschikking eind november/begin december. Daarna heeft u zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Dit bezwaar kunnen wij voor u indienen als u ons de machtiging hiertoe geeft. Neem contact met ons op om dit alvast te regelen.

No cure, no pay

Wij controleren uw beschikking op basis van de “no cure, no pay” afspraak die wij u bieden. Dit houdt in dat wij een percentage van 30% vragen bij een gerealiseerde besparing. Vanzelfsprekend betekent het ook dat u niets betaalt als de controle geen besparing oplevert.

Schakel hulp van Be Suitable in

Regel uw machtiging of bel voor meer informatie naar 033 – 33 02 693 of mail naar whk@besuitable.nl.

Melek Kuloglu

Melek Kuloglu

Auteur

Melek Kuloglu is Casemanager Regie op Verzuim bij Be Suitable. Dagelijks informeert en adviseert zij werkgevers bij complexe verzuimvraagstukken.

Gerelateerde artikelen

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties