Actualiteiten Sociale zaken en Werkgelegenheid 2023

13-01-2023 | Actualiteiten, Sociale Zekerheid

2 min. lezen

In 2023 veranderen er een aantal regels op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder leest u de wijzigingen die relevant zijn voor u als werkgever.

Stijging minimumloon

Per 1 januari 2023 neemt het wettelijk minimumloon in één keer toe met 10,15%. Daarmee komt het minimumloon per 1 januari uit op 1934,40 euro bruto per mand. De minimumjeugdlonen stijgen met hetzelfde percentage.

Stijging uitkeringen

Alle uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon stijgen mee. Het gaat hierbij onder andere om de Participatiewetuitkeringen (bijstand), IOW, IOAW, IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet.

Toename duur AOW leeftijd

De AOW leeftijd stijgt met 3 maanden tot 66 jaar en 10 maanden.

Het STAP-budget: van zes naar vijf aanvraagtijdvakken en gepaarde budget wijzigingen

Heeft u werknemers die bezig zijn met re-integratie? Misschien niet zo goed weten wat ze willen of hun kennis willen uitbreiden. Denk dan ook aan het STAP-budget. Met dit budget kan een werkende of werkzoekende zich blijven ontwikkelen tijdens zijn of haar loopbaan. Dit kan de re-integratieduur verkorten.

Dit jaar wordt het eerste aanvraagtijdvak van het Stap-budget overgeslagen. Hierdoor zijn er dit jaar niet zes, maar vijf tijdvakken waarin geïnteresseerden een STAP-budget kunnen aanvragen. Het eerste tijdvak start op 28 februari in plaats van op 1 maart. Hiermee wordt de verdeling van het beschikbare bedrag ook gewijzigd.

ARIE-regeling: Aanvullende Risico-Inventarisatie & Evaluatie

De ARIE-regeling is herzien en is per 1 januari 2023 in werking getreden. Heeft u een bedrijf waarin jullie met gevaarlijke stoffen werken? Houdt er dan rekening mee dat u zich per 1 januari 2023 moet aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De ARIE-regeling is een Aanvullende Risico-Inventarisatie & Evaluatie, opgenomen in het Arbobesluit. Deze regeling heeft als doel om de gezondheid en veiligheid van werkenden te beschermen tegen zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ook is het bedoeld om de gevolgen van zware ongevallen zo veel mogelijk te beperken.

Melek Kuloglu

Melek Kuloglu

Auteur

Melek Kuloglu is Casemanager Regie op Verzuim bij Be Suitable. Dagelijks informeert en adviseert zij werkgevers bij complexe verzuimvraagstukken.

Gerelateerde artikelen

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties