Premiekortingen wijzigen in loonkostenvoordeel

26-10-2017 | Actualiteiten

< 1 min. lezen

Op 1 januari 2018 verdwijnen voor werkgevers de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor in de plaats komen loonkostenvoordelen (LKV) voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

De loonkostenvoordelen zijn per werknemer lager dan premiekortingen Daar staat tegenover dat meer werkgevers van de regeling gebruik moeten kunnen gaan maken. Kleine ondernemers kunnen daarnaast een volledige tegemoetkoming krijgen, terwijl dit bij premiekorting vaak maar een gedeeltelijke vergoeding was.

Werknemers waarvoor tegemoetkomingen gelden Maximale Premiekorting werkgeversverzekeringen (WIA/WAO en WW) Loonkosten
voordeel

Ouderen (56+)

€ 7.000 € 6.000
Arbeidsgehandicapten € 7.000 € 6.000
Herplaatsten € 7.000 € 6.000
Werknemers onder banenafspraak € 2.000 € 2.000

In de tabel staan de veranderingen weergegeven in de tegemoetkomingen en meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

0 reacties