Tijdelijke arbeidsovereenkomst na AOW-gerechtigde leeftijd. Kan dat?

20-06-2022 | Sociale Zekerheid

2 min. lezen

Een van mijn cliënten belde mij op met een vraag over werkneemster Ans. Ans is al ruim 30 jaar in dienst en bereikt binnenkort haar AOW-gerechtigde leeftijd. Ans heeft bij mijn cliënt aangegeven dat ze graag – weliswaar voor minder uren – wil blijven werken en mijn cliënt wil haar ook graag in dienst houden. Maar hoe moeten zij dit regelen? Kan mijn cliënt Ans een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geven nu zij al ruim 30 jaar in dienst is en een contract voor onbepaalde tijd heeft? En moet mijn cliënt een transitievergoeding betalen aan Ans? In dit artikel neem ik u mee in de denkwijze achter het advies aan mijn cliënt.

De arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst is vaak geregeld dat deze van rechtswege eindigt als een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Juridisch wordt dit het pensioen ontslagbeding genoemd. In het kader van goed werkgeverschap is het aan te raden om, met inachtneming van de minimale opzegtermijn, een brief naar de werknemer te sturen waarin wordt medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De ragetlie-regel

Normaliter eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege. Echter, als er sprake is van de ragetlie-regel is voorgaande regel niet meer geldig. De ragetlie-regel houdt namelijk in dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dat gegeven wordt na een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, op grond van artikel 7:667 lid 4 BW niet van rechtswege eindigt. In dit geval kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen worden beëindigd met toestemming van de werknemer, door middel van een ontslagvergunning van het UWV of via ontbinding door de kantonrechter. De ragetlie-regel is echter niet van toepassing bij het doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De ketenregeling is wel van toepassing.

Ketenregeling

Sinds 2020 kunnen werkgever en werknemer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan[1]. Maar voor AOW-gerechtigde werknemers geldt een ruimere regeling: zij mogen op basis van artikel 7:668a lid 12 BW maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten overeenkomen in maximaal vier jaar. Alleen de arbeidsovereenkomsten die zijn ingegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tellen hiervoor mee. Let op: als een periode tussen twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten langer dan zes maanden duurt is de keten verbroken.

Transitievergoeding

Een werknemer heeft op grond van artikel 7:673 lid 7 sub b BW geen recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vanwege of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Loondoorbetaling bij ziekte

Als een AOW-gerechtigde werknemer ziek wordt, dan geldt er een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 13 weken en een opzegverbod van 13 weken. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan, gaat de termijn van 6 weken gelden. Het streven is om deze wijziging per 1 januari 2023 in werking te laten treden. U leest dit in de verzamelwet SWZ 2023. 

Conclusie

Mijn cliënt kan Ans na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden. Om ervoor te zorgen dat er tijdig wordt opgezegd, help ik met het opstellen van de opzegbrief.

Schakel hulp in van Be Suitable

Wilt u een specifieke casus bespreken met onze juridisch consultant of hebt u vragen? Stuur een e-mail naar mail@besuitable.nl  of bel via  033 – 330 26 93.

[1] Wet Arbeid in Balans

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Sinds 8 april 2024 is het WIA-aanvraagformulier van UWV verbeterd. Werknemers kunnen nu zelf documenten uploaden in het formulier. Ook de werking van het formulier wordt beter uitgelegd. Deze wijzigingen heeft UWV doorgevoerd zodat de afhandeling sneller en soepeler verloopt.

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties