Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: wat betekent dit voor u?

23-03-2022 | Sociale Zekerheid

2 min. lezen

Vanaf 1 augustus 2022 wordt het arbeidsrecht op het gebied van scholingskosten en nevenwerkzaamheden gewijzigd door het invoeren van de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

De richtlijn leest u hier. Het doel van deze richtlijn is om arbeidsvoorwaarden van EU-werknemers te verbeteren door transparantere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen. Door deze wijziging mag u alleen nog maar in uitzonderingsgevallen een verbod op nevenwerkzaamheden opnemen in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer. Ook wordt uw informatieplicht uitgebreid. Verder hebben de regels van de nieuwe richtlijn betrekking op:

  • Informatieverstrekking aan werknemers;
  • Minimumvereisten voor de arbeidsovereenkomst;
  • Minimumvereisten voor oproepovereenkomsten;
  • Minimumeisen voor de proeftijd;
  • Mogelijkheden om meerdere banen te hebben;
  • Overgang naar andere vormen van werk;
  • De bekostiging van opleidingen;
  • Maatregelen ter bescherming van werknemers.

Scholingskosten

Vanaf 1 augustus 2022 worden de mogelijkheden om opleidingskosten voor rekening van u werknemer te laten komen beperkt. Het gaat om de kosten van wettelijke verplichte opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie van uw werknemer. Werknemers moeten ook de mogelijkheid krijgen om de opleiding onder werktijd te kunnen volgen.

Nevenwerkzaamheden

Vanaf 1 augustus 2022 worden ook de regels over het verrichten van nevenwerkzaamheden aangepast. U mag een werknemer niet belemmeren om te gaan werken voor een andere werkgever naast de met u gesloten arbeidsovereenkomst, tenzij hiervoor een ‘’objectieve rechtvaardigingsgrond’ is. Hierdoor wordt het voor werknemers met een klein contract mogelijk om meer inkomen te verdienen.

Wat betekent de richtlijn voor u als werkgever?

De arbeidsovereenkomst zal voor zowel bestaande als nieuwe werknemers moeten worden aangepast omdat uw informatieplicht wordt uitgebreid rondom scholing en nevenwerk. Daarnaast moeten ook de bedingen over nevenwerkzaamheden worden aangepast. Een beding over nevenwerkzaamheden is nietig als een objectieve rechtvaardiging ontbreekt. Een werknemer mag vanaf een dienstverband van 26 weken maximaal één keer per jaar een verzoek doen voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit geeft een werknemer meer zekerheid over het inkomen.

Tot slot bent u verplicht om bij indiensttreding meer schriftelijke informatie aan de werknemer te geven over zijn of haar arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten. Dit ziet er als volgt uit:

  • Binnen een week na de eerste werkdag: het gaat om de belangrijkste gegevens zoals de plaats en aard van het werk, de startdatum en de einddatum, het basisloon en andere loonbestanddelen en de duur van een werkdag.
  • Binnen een maand na de eerste werkdag: de hoeveelheid betaalde vrije dagen, het eventuele recht op opleiding, de opzegtermijn en de CAO indien van toepassing.

Deze informatieverplichting komt grotendeels overeen met de huidige wetgeving en staat in veel gevallen al in het personeelshandboek.

Schakel hulp in van Be Suitable

Wilt u een specifieke casus bespreken met onze juridisch consultant of hebt u vragen? Stuur een e-mail naar mail@besuitable.nl  of bel via  033 – 330 26 93.

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties