Ziek tijdens de vakantie

1-07-2022 | Sociale Zekerheid

2 min. lezen

”Mijn werknemer is ziek. Moet ik toestemming geven voor vakantie? Mag ik vakantiedagen afboeken? En wat als mijn werknemer ziek wordt in het buitenland?” Ik kan mij voorstellen dat dit vragen zijn die in deze tijd van het jaar vaak aan bod komen. In dit artikel ga ik in op deze vragen.

Al ziekgemeld in Nederland en werknemer wil op vakantie

Het is mogelijk dat uw werknemer op vakantie gaat tijdens de ziekmelding en het verzuimtraject. Als u twijfelt of u toestemming moet geven daarvoor, raad ik u aan om door de bedrijfsarts te laten toetsen of de vakantie het herstel belemmert. Heeft uw werknemer een opbouwschema? Vraag dan aan de bedrijfsarts of het opbouwschema door blijft lopen na de vakantie. Of dat de werknemer na de vakantie moet starten met de uren die hij uitvoerde voor de vakantie. Als de werknemer op vakantie gaat, dan boekt u in deze situatie de vakantie uren af. De werknemer is tijdens vakantie vrijgesteld van re-integratieactiviteiten, zoals het bezoeken van de bedrijfsarts. In dit artikel leest u meer hierover en over het opbouwen en afschrijven van vakantiedagen tijdens verzuim.

Ziekmelding vanuit het buitenland

Aanvang van het verzuimtraject

Uw werknemer is op vakantie ziek geworden en meldt zich bij u ziek. U meldt dan uw werknemer ziek bij uw arbodienst. Uw werknemer zal, net zoals er ook in Nederland van hem wordt verwacht, bereikbaar moeten zijn voor zowel u als voor de arbodienst. De werknemer dient dus een geldig telefoonnummer en/of verblijfadres aan u door te geven. De arbodienst moet namelijk de verzuimbegeleiding uitvoeren, ook op afstand. Ook zal de werknemer een arts in het land van waar de werknemer is, moeten inschakelen om medische expertise in te winnen. Deze informatie moet doorgegeven worden aan de arbodienst in Nederland. De bedrijfsarts gaat uit van de medische beoordeling die de werknemer ontvangt van de arts in het buitenland. Zowel de arts in het buitenland als de bedrijfsarts kunnen beoordelen of werknemer voldoende belastbaar is om terug te kunnen keren naar Nederland. Als dat het geval is, dan plant u als werkgever of uw begeleider van uw arbodienst een spreekuur in bij de bedrijfsarts na terugkeer van werknemer.

Langer dan 6 weken ziek in het buitenland

Afhankelijk van de duur van het verzuim, zal er een probleemanalyse en een plan van aanpak opgesteld moeten worden. Een probleemanalyse moet opgesteld worden zes weken na de ziekmelding. Is uw werknemer dan nog steeds in het buitenland omdat hij niet kon terugkeren door zijn medische situatie? Dan zal de bedrijfsarts vooralsnog een probleemanalyse moeten opstellen. Vervolgens zal het plan van aanpak moeten worden opgesteld acht weken na de ziekmelding. Het plan van aanpak kunt u in dit geval met elkaar afstemmen via de telefoon of per mail. Dit document is een verplicht onderdeel van het re-integratiedossier en moet u en uw werknemer dus opstellen. Ook als uw werknemer nog in het buitenland is.*

*U kunt alleen afwijken van het opstellen van een plan van aanpak, als de bedrijfsarts heeft beoordeeld dat uw werknemer geen benutbare mogelijkheden heeft conform de richtlijnen van het UWV.

Schakel hulp in van Be Suitable

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze casemanagers via mail@besuitable.nl  of  033 – 330 26 93.

Melek Kuloglu

Melek Kuloglu

Auteur

Melek Kuloglu is Casemanager Regie op Verzuim bij Be Suitable. Dagelijks informeert en adviseert zij werkgevers bij complexe verzuimvraagstukken.

Gerelateerde artikelen

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties