Uw zieke werknemer passend werk aanbieden, hoe doet u dat?

8-03-2023 | Sociale Zekerheid

3 min. lezen

Als een werknemer ziek is, zijn we vaak geneigd om ze thuis te laten blijven. Met kortdurend verzuim kan dat maar als een werknemer langer ziek is, draagt thuisblijven vaak niet bij aan herstel. Bij inactiviteit verslechtert de situatie vaak en geldt de uitspraak “rust roest”. Werk biedt de werknemer sociale contacten, een werkritme en zingeving.

Als werkgever heeft u bepaalde verantwoordelijkheden om de werknemer passend werk te laten doen als hij/zij door ziekte het eigen werk niet meer kan doen. In deze blog beantwoord ik de vraag “hoe kunt u een zieke werknemer op een gezonde manier laten werken?”.

Advies van de bedrijfsarts

Een zieke werknemer dient volgens Wet Verbetering Poortwachter binnen 6 weken gezien te worden door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt of er beperkingen zijn en of er nog mogelijkheden zijn om te werken.

Als de werknemer mogelijkheden heeft om te werken, beschrijft de bedrijfsarts deze mogelijkheden. De bedrijfsarts beschrijft dan bijvoorbeeld dat de werknemer enkel geschikt is voor ‘zittend werk’ of ‘werk zonder druk of deadlines’.

De bedrijfsarts vertaalt deze mogelijkheden om te werken meestal niet direct naar de praktijk. Het is aan u (de werkgever) en aan de werknemer om de adviezen naar de praktijk te vertalen.

Mogelijkheden passend werk bespreken

Na het advies van de bedrijfsarts bent u aan zet, samen met de werknemer. Jullie bespreken samen de mogelijkheden van de werknemer en die van passend werk.
In eerste instantie ligt het initiatief bij u om als werkgever passend werk te zoeken. Een voorstel van de werknemer dient ook serieus overwogen te worden. U mag het voorstel alleen weigeren als u hiervoor een goed argument heeft.

Afspraken aangepast werk vastleggen

Als u aangepast werk heeft, dan kunt u met de werknemer in overleg welke werkzaamheden de werknemer kan doen en onder welke voorwaarden. U legt de afspraken vast in een Plan van Aanpak of Evaluatieformulier. Het aangepaste werk dient zo concreet mogelijk beschreven te worden. Uit de beschrijving moet duidelijk worden welke werkzaamheden de werknemer gaat doen en wat dit van de werknemer vraagt. Bijvoorbeeld “De werknemer kan helpen op kantoor. Dit werk bestaat uit kopjes afwassen, materiaal afnemen met een vaatdoek en orders inboeken in de computer”. Van de werknemer kan niet verwacht worden dat deze akkoord gaat met aangepast werk als het onduidelijk is wat het werk inhoudt. De opdracht “kom maar op kantoor want er is genoeg te doen” is dus onvoldoende.

Verder is het nuttig om te bespreken welke rol het werk binnen de organisatie heeft. Idealiter verricht de werknemer werkzaamheden die u duurzaam kunt aanbieden tegen de oorspronkelijke loonwaarde. Het kan echter ook voorkomen dat de werknemer werk doet dat u tijdelijk aanbiedt, zoals een achterstand die op dat moment weggewerkt kan worden. Als u het werk niet duurzaam of niet tegen het gebruikelijke loon kunt aanbieden, dan is het belangrijk dat de overige re-integratie activiteiten, zoals deze geadviseerd worden door de arbodienst doorgang vinden. Daarmee voorkomt u dat de werknemer op lange termijn zonder inkomen komt te zitten.

Wat als u geen passend werk heeft?

Het is goed mogelijk dat u geen passend werk voor de werknemer heeft. De bedrijfsarts ziet immers de werknemer in de spreekkamer en kent meestal niet de hele organisatie. De bedrijfsarts geeft u door het beschrijven van de mogelijkheden van de werknemer de kans om passend werk te zoeken. In de regel zal het geen probleem zijn als u geen passend werk heeft. U bespreekt dit met de werknemer en beschrijft het in het plan van aanpak.

Soms kan het voorkomen dat aangepast werk echt nodig is om weer terug te komen in het arbeidsproces. Bijvoorbeeld als het eigen werk zeer stressvol is en als de werknemer op een rustig tempo moet opstarten. In dit geval wordt er van u een extra grote inspanning verwacht om dit mogelijk te maken.

Wat als jullie geen goede afspraken kunnen maken?

Het is soms lastig om tot goede afspraken te komen voor aangepast werk. Uw werknemer wil misschien niet werken of het lukt niet om passend werk te vinden. Ook komt het voor dat er discussies ontstaan over welk soort werk het meest passend is en daarover kan de werknemer een andere visie hebben.

Bij langdurig verzuim of blijvende beperkingen is het belangrijk dat u goed onderbouwt wat de mogelijkheden zijn voor aangepast werk. Het UWV kan u immers een sanctie geven als zij de onderbouwing onvoldoende vinden.

Om de onderbouwing te versterken kunt u een onafhankelijke arbeidsdeskundige inschakelen. De arbeidsdeskundige onderzoekt samen met u alle mogelijkheden binnen de organisatie. Vervolgens beoordeelt hij/zij welke werkzaamheden passend zijn. De arbeidsdeskundige is gespecialiseerd in het afwegen van de mogelijkheden. Het advies van een arbeidsdeskundige is onafhankelijk en daardoor niet altijd in uw voordeel, maar geeft juist dan duidelijkheid over de stappen die u moet nemen.

Heeft u hulp nodig?

U kunt bij de casemanager van Be Suitable advies krijgen over de mogelijkheden voor aangepast werk en de inzet van de arbeidsdeskundige. Neem hiervoor contact op met de casemanager via mail@besuitable.nl of 033 – 330 26 93. Samen met u gaan wij op zoek naar passende oplossingen voor uw situatie.

Joeri Willems

Joeri Willems

Auteur

Als arbeidsdeskundig consulent kom ik bij de werkgever en werknemer langs. Ik streef ernaar de situatie volledig te doorgronden en een oplossing te zoeken waarmee zowel de werknemer en werkgever geholpen zijn. Dit doe ik door te zoeken naar mogelijke aanpassingen in het eigen werk en te zoeken naar andere functies binnen en buiten het bedrijf.

Gerelateerde artikelen

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties