Verzuim-ontzorgverzekering MKB aanstaande

11-01-2019 | Actualiteiten

< 1 min. lezen

Eind 2018 is er een overeenkomst bereikt tussen de werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland en het Verbond van Verzekeraars over de ontwikkeling van een verzuim-ontzorgverzekering voor het MKB. Deze verzekering moet werkgevers gaan ondersteunen bij hun re-integratieverplichting voor zieke werknemers en geeft de casemanager als procesregisseur voor werkgever een belangrijke positie. 

De register casemanagers van Be Suitable helpen dagelijks MKB’ers met de knelpunten die worden ervaren bij de begeleiding van langdurig zieke werknemers. Met onze samenwerkingspartners zal naar aanleiding van dit convenant de rol van uw vaste casemanager worden aangepast als u per 1 januari 2020 kunt kiezen voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Een positieve ontwikkeling voor het MKB, u wordt op dat moment volledig ontzorgd voor de begeleiding van langdurig verzuim!

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

0 reacties